ŠTĚSTÍ

Štěstí je, když víte, že věci, které máte namísto těch, po kterých jste toužili, Vám posloužily lépe než Vaše možná splněná přání. Víte, jak to je. Někdy, někdy nedostat to, co chceme, je obrovské štěstí. 

Štěstí je vědět, že za vším, co se zde děje, je vyšší účel a zatímco jsme stále zodpovědní za své vlastní činy, jsme součástí rozsáhlejšího plánu. Pouze tehdy, když jsou naše záměry čisté, tedy konáme ve prospěch ostatních živých bytostí (k čemuž se dostaneme časem tím, že tady budeme nějakou dobu sami pro sebe), můžeme změnit svou karmu. Když děláme správné věci ve správný čas na správném místě bez ega, posune se celá perspektiva našeho života. Všechno je zpočátku obtížné, dokud se to nestane snadným. Nikdy se nevzdávejte. Vše je jen otázkou opakování. Opakovat to. Znovu. Znovu. Znovu. Jsme v tom spolu. 

 Tapas (Disciplína). Aparigraha (Neulpívání). Santosha (Spokojenost). Ishwara Pranindhana (Odevzdání vyššímu principu). Sat Chit Ananda (Život. Vědomí. Blaženost). 


Poptat/Rezervovat si individuální sezení můžete zde.


HAPPINESS 


Happiness is when you know that the things you got instead of those you longed for served you better than your possibly fulfilled wish. You know how it is. Sometimes not to get what we want is a wonderful stroke of luck. 

Happiness is to know there is higher purpose behind everything that happens here and while we are still responsible of our own actions, we are part of a bigger plan. Only when our intentions are pure, that is to serve this humanity (where we get through time by serving ourselves), we can change our karma. When we do the right things in the right time in the right place without ego, the entire perspective of our life will shift. Everything is difficult in the beginning until it becomes easy. Never give up. All is just the matter of training. Repeating. Again. Again. Again. We are in this together. 

Tapas. Aparigraha. Santosha. Ishwara Pranindhana. Sat Chit Ananda. 


You can ask about/book one-to-one session here.


Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:


Mezinárodní den jógy

Impozantní Indie a božské Bali

V bouři pevně stůj

Energie diskomfortu

Psychospirituální krize

Po cestě prostoty

Stres a trauma jako potenciál transformace

Svět vzhůru nohama

Video pro uvolnění stresu: Protažení psoasu, prokrvení břicha a pánve

Bolestivá menstruace je volání těla o pomoc

Stand by you

Tělo a duše jedno jsou

Ranhojič

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format