GA SRDCE Z MÓDY NEVYCHÁZÍ

Je teď v módě říkat “dělal jsem jógu ještě než to bylo v módě”. Ale co to vlastně má říct? A není to jedno? Není důležitější dělat jógu opravdově a je jedno v jaké době? Sdílet jen to, co jsme doopravdy prožili, žijeme a snažíme se neustále aplikovat? Bez růžových brýlí, přikrášlování a patentu na rozum? Přiznat, co nám nefunguje a proč? Všichni jsme v tom spolu. Tenkrát, když to ještě móda nebyla, v “alternativní” komunitě frčela trička s batikou a na jógu se kouklo skrz prsty, a teď, když jsou v módě náramky na ruce a vystajlované legíny funkčních materiálů s mandalami. Na symbolech nezáleží pokud pro nás nemají hlubší význam. Jediný symbol, na kterém doopravdy záleží je ten, který nosíme v hrudi. A pak můžeme klidně nosit ty náramky a dělat to, co je v módě, aniž by se na nás koukalo skrz prsty “ty už taky”? Stejně jako to nikdy nebylo o noze za krkem, není to teď o alternativě, módě nebo trendu, co se jednou vrátí tam, kde byl. Do rukou, nohou, srdcí těch, kteří tam vždycky byli. Na tom místě ve svém srdci, u sebe, na místě propojení duše s tělem, nebo o to aspoň doopravdy usilovali. A to je to, co já sdílím. A nikdy z toho neuhnu. Ta cesta je ryzí, osmistupňová a když na ni nastoupíte, nenechá vás uhnout. Ani když chcete. Takže se tam sejdeme! Protože až budeme umírat, bude jedno, kam jsme došli v materiálním světě. Důležité bude, jestli jsme žili v souladu sami se sebou, naší duší. To neošálíme, přátelé. Čisté srdce z módy nevychází. Namaste.


PURE HEART IS NEVER OUT OF FASHION

It’s trend to say nowadays that I was doing yoga even when it was not fashionable yet. But what does it say? Does it matter? Is it not important rather to do real yoga, anytime? Sharing only what we have really experience with, what we live every day and try to apply all the time? Without pink glasses, applause and a patent for reason? Admitting what does not work for us and why? We’re all in this together. At that time, when it was not yet fashionable, the “alternative” community had its batik trends and now, when yoga is on the rise, there are fashionable braceletes and leggings of functional materials decorated with mandalas. However, symbols do not matter unless they have a deeper meaning for us. The only symbol that really matters is the one we wear in the chest. And then we can just wear those bracelets and do what’s in fashion without the others looking at us through their fingers “you too”? Just as it’s never been about the leg behind the neck, about the “alternative” life, or a fashionable trend, it will again go back to where it was once. In the hands, legs and hearts of those who have always been there. In that place in their heart, close to themselves, in the place of the connection of the soul with the body, or at least they really tried hard to get there. And that’s what I share. And I’ll never get away from it. The path is pure, eight-step, and when you get on it, it will not let you go. Not even if you want. So we’ll meet there! Because when we die, it will not matter what we achieved in the material world. What is going to be important is whether we have lived in harmony with ourselves, our souls. We cannot fool this. The pure heart is never out of fashion. Namaste.

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format