MOJE INSPIRACE • MY BACKGROUND

VZDĚLÁNÍ

2018 3-Days Intensive (hatha jóga a jógová terapie) s Yogacharya Venkatesha and Acharye Hema (Atmavikasa Centre of Yogic Sciences, India), Praha - 13h

2018 AŽ NA DŘEŇ: léčení tkání, kostí, kloubů a kostní dřeně za pomoci zvuku - Michaela Cusanová - 3h

2018 YOGA NIDRA: vědomé snění - Astrea Sarah - 6h (hluboká relaxace a práce se záměrem pro přenastavení myšlenkových vzorců a hluboké léčení těla a duše)

2018 PSOAS "SVAL DUŠE" - Martin Ďuriš - 17h (somatická práce s tělem se záměrem uvolnění stresu a traumatu z těla)

2018 JÓGOVÁ TERAPIE PRO LÉČENÍ TRAUMATU - Astrea Sarah - 6h

2018 MEDITACE BLAŽENOSTI - workshop - Dr. Omanand Guruji - 6h

2018 DÍLNY A PRAXE -  Stewart Gilchrist, Dylan Bernstein, Ruth Laurer Manenti (Lady Ruth),  Jerome Burdi, Ian Szydlowski, Dechen Thurman, Christina Tomal, Daniela Meinl, Jules Febre.

2017 KRANIOSAKRÁLNÍ ČI KUNG, Martin Ďuriš  - 18h, Praha (somatická práce s tělem -  nalezení dechu života a vnitřního léčitele v těle, práce s tekutinami v těle)

2017 YOGA A MYOFASCIÁLNÍ MERIDIÁNY (informovaný pohyb pro práci s tkáněmi s cílem uvolnění stresu a traumatu, práce s tekutým tělem), Martin Ďuriš  - 16h, Praha

2017 FASCIAL YOGA, Daniela Meinl, Praha

2017 SRI AUROBINDO ASHRAM, Pondicherry, India

2017 SRI RAMANA MAHARISHI ASHRAMAM, Tiruvannamalai, India

2017 REIKI USUI - 1. stupeň, Albero Valerio Verrea - 10. generace vedoucí od Mikao Usuiho, Praha

2017 JÓGOVÉ ASISTENCE, Martina Procházková, Praha

2017 MANTRY & HRA NA HARMONIUM, Martina Procházková, Praha (léčba zvukem a vibracemi) 

2016 HANDSTAND, Petr Růžička - 4h

2016 JIN JÓGA PRO UČITELE, Veronika Carmanová - 15h, Praha

2016 JÓGOVÁ ANATOMIE PRO UČITELE, Jessica Stickler (Jivamukti) - 10h, Praha

2016 ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2015 Samostudium, Srí Lanka

2014–2015  JÓGOVÁ TERAPIE, Česká Asociace Jógy - 180h, Praha

2013 ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU, Stupeň B, VOŠ ČSTV - 35h, Praha

2012–2013 ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II. TŘÍDY, Česká Asociace Jógy - 150h, Praha

2012 ŠKOLENÍ HATHA JÓGY PRO UČITELE VE FITNESS, Face Czech Academy - 16h, Praha

2011 JUST JHOOM! ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ- 24h, UK

2011 ZUMBATOMIC (PRO DĚTI),  Zumba Fitness, LLC. - 8h, Praha

2010 ZUMBA TONING, Zumba Fitness, LLC. - 8h, Praha

2010 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI, Červený kříž - 8h, Praha

2010 ZUMBA FITNESS BASIC STEPS LEVEL 1, Zumba Fitness, LLC. - 16h, Praha

BACKGROUND & TRAININGS

2018 3-Days Intensive (Hatha Yoga and Yoga Therapy) with Yogacharya Venkatesha and Acharye Hema (Atmavikasa Centre of Yogic Sciences, India), Praha - 13h

2018  Healing of tissues, bones, joints and bone marrow through sound - Michaela Cusanová - 3h

2018 YOGA NIDRA: conscious dreaming - Astrea Sarah - 6h (deep relaxation with intention for mind patterns restructuring and deep body and soul healing)

2018 PSOAS "SVAL DUŠE" - Martin Ďuriš - 17h (somatic body work for stress and trauma release)

2018 YOGA THERAPY FOR TRAUMA RELEASE - Astrea Sarah - 6h

2018 BLISSFUL MEDITATION - workshop - Dr. Omanand Guruji - 6h

2018 WORKSHOPS AND PRACTICE with Stewart Gilchrist, Dylan Bernstein, Ruth Laurer Manenti (Lady Ruth),  Jerome Burdi, Ian Szydlowski, Dechen Thurman, Christina Tomal, Daniela Meinl, Jules Febre.

2017 CRANIOSACRAL CHI KUNG, Martin Ďuriš  - 18h, Praha (somatic bodywork as search for  the body inner healer and the breath of life in the body, liquid body work)

2017 YOGA AND MYOFASCIAL MERIDIANS  (stress and trauma informed fascial movement, liquid body work), Martin Ďuriš - 16hrs, Prague

2017 FASCIAL YOGA, Daniela Meinl, Praha

2017 SRI AUROBINDO ASHRAM, Pondicherry, India

2017 SRI RAMANA MAHARISHI ASHRAMAM, Tiruvannamalai, India

2017 REIKI USUI - 1st Grade by Albero Valerio Verrea - 10th generation of lineage of Mikao Usui, Prague

2017 YOGA ASSISTS by Martina Procházková, Prague

2017 MANTRAS & HARMONIUM PLAY by Martina Procházková, Prague (healing through sound and vibration)

2016 HANDSTAND, Petr Růžička - 4h

2016 YIN YOGA TEACHER TRAINING - 15hrs, Prague

2016 YOGA ANATOMY TEACHER TRAINING by  Jivamukti Yoga teacher Jessica Stickler - 10hrs, Prague

( "Anatomy of Freedom: Free Your Spine", "Anatomy of Freedom: Free Your Shoulders", "The Language of the Asanas: A Workshop for Sequencing Yoga Poses", " The Art of Vinyasa: Fuel Your Practice, Free Your Mind!")

2016 ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2015 Self-study in Sri Lanka

2014–2015  YOGA THERAPY, Czech Yoga Association - 180 hrs, Prague

2013 SPORTS COACH QUALIFICATION, Level B, VOŠ ČSTV - 35 hrs, Prague

2012–2013 YOGA TEACHER TRAINING, Level II,  Czech Yoga Association - 150 hrs, Prague

2012 HATHA YOGA TEACHER TRAINING FOR FITNESS, Face Czech Academy - 16hrs, Prague

2011 JUST JHOOM! Teacher Training - 24hrs, UK

2011 ZUMBATOMIC (FOR KIDS),  Zumba Fitness, LLC. - 8hrs, Prague

2010 ZUMBA TONING, Zumba Fitness, LLC. - 8hrs, Prague

2010 FIRST AID TRAINING, Red Cross - 8hrs, Prague

2010 ZUMBA FITNESS BASIC STEPS LEVEL 1, Zumba Fitness, LLC. - 16hrs, Prague

INSPIRACE

S nekonečnou vděčností  všem mým učitelům, jejichž učení formovalo to, co jsem, žiju, v co věřím a co vyučuji:

Patanjali

Buddha

Anand Krishna

Jan a Ivana Knaislovi

Lenka Nezvalová

Lucie Königová

Albero Valerio Verrea

Adrian Cox

Sharon Gannon & David Life

Thich Nhat Hahn

Jeff Foster

Mooji

Sri Swami Satchidananda

Pema Chodron

Ruth Lauer Manenti

Sri Ramana Maharishi

Sadhguru

Martin Ďuriš

Osho

Sri Aurobindo

Gabor Maté

Jack Kornfield

Mark Nepo

Ido Portal

Dr. Omanand Guruji

Sharon Salzberg

Peter A. Levine

Lisa Ferentz

Bessel van der Kolk

Liz Koch

Thomas Mayers

Emily Conrad

Sarah Joanne Avison

S úctou k mým studentům, rodičům a blízkým

INSPIRATION

My never ending gratefullness to my gurus and teachers whose teachings inspired me and formed what I am, live, believe and teach:

Patanjali

Buddha

Anand Krishna

Jan a Ivana Knaislovi

Lenka Nezvalová

Lucie Königová

Albero Valerio Verrea

Adrian Cox

Sharon Gannon & David Life

Thich Nhat Hahn

Jeff Foster

Mooji

Sri Swami Satchidananda

Pema Chodron

Ruth Lauer Manenti

Sri Ramana Maharishi

Sadhguru

Martin Ďuriš

Osho

Sri Aurobindo

Gabor Maté

Jack Kornfield

Mark Nepo

Ido Portal

Dr. Omanand Guruji

Sharon Salzberg

Peter A. Levine

Lisa Ferentz

Bessel van der Kolk

Liz Koch

Thomas Mayers

Emily Conrad

Sarah Joanne Avison

With respect to my students, parents and loved ones

Using Format