MOJE INSPIRACE • MY BACKGROUND

VZDĚLÁNÍ

2023 - JÓGA A KYČLE- Martyna Eder - ČR (6hrs)

2022 -  STILLNESS TOUCH - UNION OF BODY AND LOVE - Practitioner Immersion Course,  Charles Ridley, (24h)

2021 - KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA - Postgraduální výcvik čirého Dechu Lásky: Dotek Mystéria - Alchymie zážehů - Abha Sajwel - ČR (96 h)

2020-2021 KRANIOSAKRÁLNÍ BIODYNAMIKA - Abha Sajwel, Institut Craniosacrální Biodynamiky - ČR (350h)

2021 -  VĚDA A VÝZKUM: JÓGA PROTI STRESU A VYHOŘENÍ - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School) 

2021 -  VĚDA A VÝZKUM: JÓGA JAKO TERAPIE TRAUMATU - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School) 

2021 -  VĚDA A VÝZKUM: JÓGA PROTI ÚZKOSTI - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School)

2021 - NEUROVĚDA A JÓGA: O BOLESTI - Dr. Marshall Hagins

2021 - NEUROVĚDA A JÓGA: JÓGA A MIGRÉNA - Dr. Anand Kumar

2021 - NEUROVĚDA A JÓGA: JÓGA A VNÍMÁNÍ BOLESTI - Dr. Holger Cramer

2021 - NEUROVĚDA A JÓGA: JÓGA PRO BOLESTI KRČNÍ A BEDERNÍ PÁTEŘE - Dr. Holger Cramer

2021 - NEUROVĚDA A JÓGA: STRACH, BOLEST A VYROVNANOST - Dr. Sara Lazar

2021 - ŽENSKÉ ZDRAVÍ VE SVĚTLE JÓGY A AJURVÉDY - Dr. Priya Ji

2021 - ŽENSKÉ ZDRAVÍ A AJURVÉDA - Mahendra Ji, M.A., Rishikesh

2021 - FYZIOLOGIE A NEUROVĚDA NA POZADÍ JÓGOVÉ PRAXE,  Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School)

2021 - PERSONALIZOVANÁ JÓGA PŘI VYHOŘENÍ A TRAUMATU U ZAČÍNAJÍCÍCH LÉKAŘŮ   - Dr. Jennifer Taylor (University of Sydney)

2020 - SADHGURU INNER ENGINEERING, Isha Yoga Center, India

2019 YOGA TEACHER TRAINING - Rishikul Yogshala, Rishikesh, India - 100h, Yoga Alliance certifikováno (hatha yoga, ashtanga yoga, meditace, anatomie, mantry, pranayama, allignment)

2019 STOJ NA RUKOU- Mark Das - 6h Praha

2019 ŠKOLA BEDERNÍCH SVALŮ - CERTIFIKACE - 52h - somatická práce s tělem na principu Continuum Movement dle Liz Koch a Emily Conrad (svoboda těla a ducha, porozumění na hlubokých úrovních, propojení a celistvost, psoas, emoce a trauma, sebe-léčení, hluboké anatomické souvislosti, zvědomění psoatu, oživování, psoas dolní a horní, krajina pánve a pánevní dno, funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla, uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů, psoas během každodenního života, jemná pohybová terapie - fluidní pohyby a léčení, člověk jako páteřní organismus, od bio-mechanického vnímání pohybu těla k biologickému (organickému) pohybu, tělo jako příběh - psoas - autentická síla středu, počátek života a limbický systém, bránice, psoas v taoistickém přístupu - sval duše - energie ohně a vody (most mezi ledvinami a srdcem), psoas - sval orgasmický, tekutinové tělo a léčení.

2019 JÓGA PRO SÍLU + INVERZNÍ POZICE MASTERCLASS - Carson Calhoun - 5h, Praha

2019 PRETZEL KIDS YOGA CERTIFICATION - certifikace dětské jógy, Robyn Parets

2019 2. KONFERENCE DĚTSKÉ PSYCHOLOGIE, Praha

2019 MEDITACE BLAŽENOSTI - UČITELSKÝ VÝCVIK, Dr. Omananand, Paramanand Yoga Institute

2019 REIKI INICIACE 2. STUPNĚ (MIKAO USUI), Vladimír Bláha, Náchod

2019 OSOBNÍ STUDIUM AJURVÉDY pod vedením PhDr. L. Čadové, Praha

2019 ONKOJÓGA PRO LEKTORY, Nadace Karma Srdcem, Praha - 20h

2019 OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE, PRÁNAJÁMY, ZPĚVU MANTER, VÉDSKÝCH RITUÁLŮ A KARMAJÓGY pod vedením Ananda Krishny - ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2019 OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE, PRÁNAJÁMY, ZPĚVU MANTER, VÉDSKÝCH RITUÁLŮ A KARMAJÓGY (nezištné služby), AMRITAPURI ASHRAM, Indie

2019-doposud -  OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE A PRÁNAJÁMY pod vedením učitele Iyengar a Hatha Jógy Jinu Vibhoothyho, Indie

2018 3-DAYS INTENSIVE (hatha jóga a jógová terapie) s Yogacharya Venkatesha and Acharye Hema (Atmavikasa Centre of Yogic Sciences, India), Praha - 13h

2018 AŽ NA DŘEŇ: léčení tkání, kostí, kloubů a kostní dřeně za pomoci zvuku - Michaela Cusanová - 3h

2018 YOGA NIDRA: vědomé snění - Astrea Sarah - 6h (hluboká relaxace a práce se záměrem pro přenastavení myšlenkových vzorců a hluboké léčení těla a duše)

2018 PSOAS "SVAL DUŠE" - Martin Ďuriš - 17h (somatická práce s tělem se záměrem uvolnění stresu a traumatu z těla)

2018 JÓGOVÁ TERAPIE PRO LÉČENÍ TRAUMATU - Astrea Sarah - 6h

2018 MEDITACE BLAŽENOSTI - workshop - Dr. Omanand Guruji - 6h

2018 DÍLNY A PRAXE - Stewart Gilchrist, Dylan Bernstein, Ruth Laurer Manenti (Lady Ruth), Jerome Burdi, Ian Szydlowski, Dechen Thurman, Christina Tomal, Daniela Meinl, Jules Febre.

2017 KRANIOSAKRÁLNÍ ČI KUNG, Martin Ďuriš - 18h, Praha (somatická práce s tělem - nalezení dechu života a vnitřního léčitele v těle, práce s tekutinami v těle)

2017 YOGA A MYOFASCIÁLNÍ MERIDIÁNY (informovaný pohyb pro práci s tkáněmi s cílem uvolnění stresu a traumatu, práce s tekutým tělem), Martin Ďuriš - 16h, Praha

2017 FASCIAL YOGA, Daniela Meinl, Praha - 3h

2017 OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE, PRÁNAJÁMY, ZPĚVU MANTER, VÉDSKÝCH RITUÁLŮ A KARMAJÓGY - SRI AUROBINDO ASHRAM, Pondicherry, India

2017 OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE, PRÁNAJÁMY, ZPĚVU MANTER, VÉDSKÝCH RITUÁLŮ A KARMAJÓGY - SRI RAMANA MAHARISHI ASHRAMAM, Tiruvannamalai, India

2017 REIKI USUI - 1. stupeň, Albero Valerio Verrea - 10. generace vedoucí od Mikao Usuiho, Praha

2017 JÓGOVÉ ASISTENCE, Martina Procházková, Praha

2017 MANTRY & HRA NA HARMONIUM, Martina Procházková, Praha (léčba zvukem a vibracemi)

2016 HANDSTAND, Petr Růžička - 4h

2016 JIN JÓGA PRO UČITELE, Veronika Carmanová - 15h, Praha

2016 JÓGOVÁ ANATOMIE PRO UČITELE, Jessica Stickler (Jivamukti) - 10h, Praha

2016 OSOBNÍ PRAXE JÓGY, MEDITACE, PRÁNAJÁMY, ZPĚVU MANTER, VÉDSKÝCH RITUÁLŮ A KARMA - ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2015 Samostudium, Srí Lanka

2014–2015 JÓGOVÁ TERAPIE, Česká Asociace Jógy - 180h, Praha

2013 ZÁKLADY SPORTOVNÍHO TRÉNINKU, Stupeň B, VOŠ ČSTV - 35h, Praha

2012–2013 ŠKOLENÍ UČITELŮ JÓGY II. TŘÍDY, Česká Asociace Jógy - 150h, Praha

2012 ŠKOLENÍ HATHA JÓGY PRO UČITELE VE FITNESS, Face Czech Academy - 16h, Praha

2011 JUST JHOOM! ŠKOLENÍ INSTRUKTORŮ- 24h, UK

2011 ZUMBATOMIC (PRO DĚTI), Zumba Fitness, LLC. - 8h, Praha

2010 ZUMBA TONING, Zumba Fitness, LLC. - 8h, Praha

2010 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI, Červený kříž - 8h, Praha

2010 ZUMBA FITNESS BASIC STEPS LEVEL 1, Zumba Fitness, LLC. - 16h, Praha

BACKGROUND & TRAININGS

2023 - YOGA AND HIPS - Martyna Eder - ČR (6hrs)

2022 -  STILLNESS TOUCH - UNION OF BODY AND LOVE - Practitioner Immersion Course,  Charles Ridley, (24hrs)

2021 - CRANIOSACRAL BIODYNAMICS - Postgradual training - Abha Sajwel, ČR (96hrs)

2020-2021 CRANIOSACRAL BIODYNAMICS - Abha Sajwel, Institute of Craniosacral Biodynamics, Czech Republic (350hrs)

2021 - THE SCIENCE AND RESEARCH: YOGA FOR STRESS AND BURNOUT - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School) 

2021 - THE SCIENCE AND RESEARCH:  YOGA FOR TRAUMA - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School) 

2021 - THE SCIENCE AND RESEARCH: YOGA FOR ANXIETY - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School)

2021 - NEUROSCIENCE AND YOGA: EXPLAINING PAIN - Dr. Marshall Hagins

2021 - NEUROSCIENCE AND YOGA: YOGA AND MIGRAINE - - Dr. Anand Kumar

2021 - NEUROSCIENCE AND YOGA: YOGA AND PAIN PERCEPTION - Dr. Holger Cramer

2021 - NEUROSCIENCE AND YOGA: YOGA FOR NECK AND LOW BACK PAIN  - Dr. Holger Cramer

2021 - NEUROSCIENCE AND YOGA: FEAR, PAIN AND EQUANIMITY - Dr. Sara Lazar

2021 - WOMEN´S HEALTH IN THE LIGHT OF YOGA AND AYURVEDA - Dr. Priya Ji

2021 - THE WOMAN HEALTH AND AYURVEDA - Mahendra Ji, M.A., Rishikesh

2021 - UNDERSTANDING THE PHYSIOLOGY AND NEUROSCIENCE UNDERLYING YOGA PRACTICES - Sat Bir Kalsa, PhD. (The Harvard Medical School)

2021 - PERSONALIZED YOGA FOR BURNOUT AND TRAUMA IN JUNIOR DOCTORS  - Dr. Jennifer Taylor (University of Sydney)

2020 - SADHGURU INNER ENGINEERING, Isha Yoga Center, India

2019 YOGA TEACHER TRAINING - Rishikul Yogshala, Rishikesh, India - 100h, Yoga Alliance certified (hatha yoga, ashtanga yoga, meditation, anatomy, mantras, pranayama, allignment)

2019 HANSTAND - 6h - Mark Das, Praha

2019 PSOAS MUSCLE SCHOOL - CERTIFICATION - 52h - continuum body movement based on Liz Koch and Emily Conrad teaching (freedom of body and spirit, understanding at deep levels, interconnection and integrity, psoas, emotions and trauma, self-healing, deep anatomical context, psoat awareness, animation, lower and upper psoas, pelvis and pelvic floor, function of psoas and its connection with other parts of the body, relaxation, toning, extension of lumbar muscles, psoas during everyday life, gentle movement therapy - fluid movements and healing, human as a spinal organism, from bio-mechanical perception of body movement to biological (organic) movement, body as a story - psoas - authentic center power, beginning of life and limbic system, diaphragm, psoas in Taoist approach - soul muscle - energy of fire and water (bridge between kidneys and heart), psoas - orgasmic muscle, fluid body and healing.

2019 YOGA FOR STRENGHT + INVERSION MASTERCLASS - Carson Calhoun -5h, Praha

2019 PRETZEL KIDS YOGA CERTIFICATION - certifikace dětské jógy, Robyn Parets

2019 2nd SYMPOSIUM OF CHILDREN´S PSYCHOLOGY, Praha

2019 BLISSFUL MEDITATION- TEACHER TRAINING, Dr. Omananand, Paramanand Yoga Institute

2019 2ND GRADE REIKI INITIATION (MIKAO USUI), Vladimír Bláha, Náchod

2019 PERSONAL STUDY OF AYURVEDA under the guidance of PhDr. L. Čadová, Praha

2019 ONKOJÓGA PRO LEKTORY, Nadace Karma Srdcem, Praha - 20h

2019 PERSONAL PRACTICE OF YOGA, MEDITATION, PRANAYAMA, MANTRA CHANTING, VEDIC RITUALS AND KARMA YOGA under the guidance of Anand Krishna - ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2019 PERSONAL PRACTICE OF YOGA, MEDITATION, PRANAYAMA, MANTRA CHANTING, VEDIC RITUALS AND KARMA YOGA - AMRITAPURI ASHRAM, Indie

2019-onwards - PERSONAL PRACTICE OF YOGA, MEDITATION AND PRANAYAMA under the guidance of Iyengar and Hatha Yoga master Jinu Vibhoothyho, Indie

2018 3-DAYS INTENSIVE (Hatha Yoga and Yoga Therapy) with Yogacharya Venkatesha and Acharye Hema (Atmavikasa Centre of Yogic Sciences, India), Praha - 13h

2018 SOUND HEALING: Healing of tissues, bones, joints and bone marrow through sound - Michaela Cusanová - 3h

2018 YOGA NIDRA: conscious dreaming - Astrea Sarah - 6h (deep relaxation with intention for mind patterns restructuring and deep body and soul healing)

2018 PSOAS "SVAL DUŠE" - Martin Ďuriš - 17h (somatic body work for stress and trauma release)

2018 YOGA THERAPY FOR TRAUMA RELEASE - Astrea Sarah - 6h

2018 BLISSFUL MEDITATION - workshop - Dr. Omanand Guruji - 6h

2018 WORKSHOPS AND PRACTICE with Stewart Gilchrist, Dylan Bernstein, Ruth Laurer Manenti (Lady Ruth), Jerome Burdi, Ian Szydlowski, Dechen Thurman, Christina Tomal, Daniela Meinl, Jules Febre.

2017 CRANIOSACRAL CHI KUNG, Martin Ďuriš - 18h, Praha (somatic bodywork as search for the body inner healer and the breath of life in the body, liquid body work)

2017 YOGA AND MYOFASCIAL MERIDIANS (stress and trauma informed fascial movement, liquid body work), Martin Ďuriš - 16hrs, Prague

2017 FASCIAL YOGA, Daniela Meinl, Praha - 3h

2017 PERSONAL PRACTICE OF YOGA, MEDITATION, PRANAYAMA, MANTRA CHANTING, VEDIC RITUALS AND KARMA YOGA - SRI AUROBINDO ASHRAM, Pondicherry, India

2017 PERSONAL PRACTICE OF YOGA, MEDITATION, PRANAYAMA, MANTRA CHANTING, VEDIC RITUALS AND KARMA YOGA - SRI RAMANA MAHARISHI ASHRAMAM, Tiruvannamalai, India

2017 REIKI USUI - 1st Grade by Albero Valerio Verrea - 10th generation of lineage of Mikao Usui, Prague

2017 YOGA ASSISTS by Martina Procházková, Prague

2017 MANTRAS & HARMONIUM PLAY by Martina Procházková, Prague (healing through sound and vibration)

2016 HANDSTAND, Petr Růžička - 4h

2016 YIN YOGA TEACHER TRAINING - 15hrs, Prague

2016 YOGA ANATOMY TEACHER TRAINING by Jivamukti Yoga teacher Jessica Stickler - 10hrs, Prague

( "Anatomy of Freedom: Free Your Spine", "Anatomy of Freedom: Free Your Shoulders", "The Language of the Asanas: A Workshop for Sequencing Yoga Poses", " The Art of Vinyasa: Fuel Your Practice, Free Your Mind!")

2016 ANAND ASHRAM, Bali, Indonesia

2015 Self-study in Sri Lanka

2014–2015 YOGA THERAPY, Czech Yoga Association - 180 hrs, Prague

2013 SPORTS COACH QUALIFICATION, Level B, VOŠ ČSTV - 35 hrs, Prague

2012–2013 YOGA TEACHER TRAINING, Level II, Czech Yoga Association - 150 hrs, Prague

2012 HATHA YOGA TEACHER TRAINING FOR FITNESS, Face Czech Academy - 16hrs, Prague

2011 JUST JHOOM! Teacher Training - 24hrs, UK

2011 ZUMBATOMIC (FOR KIDS), Zumba Fitness, LLC. - 8hrs, Prague

2010 ZUMBA TONING, Zumba Fitness, LLC. - 8hrs, Prague

2010 FIRST AID TRAINING, Red Cross - 8hrs, Prague

2010 ZUMBA FITNESS BASIC STEPS LEVEL 1, Zumba Fitness, LLC. - 16hrs, Prague

INSPIRACE


S nekonečnou vděčností  všem mým učitelům, jejichž učení formovalo to, co jsem, žiju, v co věřím a co vyučuji:


Mí osobní učitelé:

Jinu Vibhoothy

Anand Krishna Guruji


Osobně mne ovlivnili:

Lenka Nezvalová

Lucie Königová

Martin Ďuriš 

Jan a Ivana Knaislovi

Albero Valerio Verrea

Adrian Cox

Ruth Lauer Manenti

Michaela Cusanová

Dr. Omamanand Guruji

Jessica Stickler


Inspirace a studium:

Patanjali - Yoga Sutras

Buddha

Bhagavadgíta

B.K.S. Iyengar

Peter A. Levine

Gabor Maté

Vasant Lad

Sharon Gannon & David Life

Thich Nhat Hahn

Jeff Foster

Mooji

Sri Swami Satchidananda

Pema Chodron

Sri Ramana Maharishi

Sadhguru

Osho

Sri Aurobindo

Jack Kornfield

Mark Nepo

Ido Portal

Sharon Salzberg

Lisa Ferentz

Bessel van der Kolk

Liz Koch

Thomas Mayers

Emily Conrad

Sarah Joanne Avison

Jiddu Krishnamurti

Brené Brown


Učitelé života:

S úctou k mým studentům, neteřím, partnerům, rodičům a blízkým

INSPIRATION


My never ending gratefullness to my gurus and teachers whose teachings inspired me and formed what I am, live, believe and teach:


My personal teachers:

Jinu Vibhoothy

Anand Krishna Guruji


Personal influence:

Lenka Nezvalová

Lucie Königová

Martin Ďuriš 

Jan a Ivana Knaislovi

Albero Valerio Verrea

Adrian Cox

Michaela Cusanová

Ruth Lauer Manenti

Dr. Omanand Guruji

Jessica Stickler


Inspiration and study:

Patanjali - Yoga Sutras

Buddha

Bhagavadgíta

B.K.S. Iyengar

Peter A. Levine

Gabor Maté

Vasant Lad

Sharon Gannon & David Life

Thich Nhat Hahn

Jeff Foster

Mooji

Sri Swami Satchidananda

Pema Chodron

Sri Ramana Maharishi

Sadhguru

Osho

Sri Aurobindo

Jack Kornfield

Mark Nepo

Ido Portal

Sharon Salzberg

Lisa Ferentz

Bessel van der Kolk

Liz Koch

Thomas Mayers

Emily Conrad

Sarah Joanne Avison

Jiddu Krishnamurti

Brené Brown


 Teachers of life:

With respect to my students, nieces, partners, parents and loved ones

Using Format