INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE


Někdy potřebujete zvláštní péči. Sami pro sebe. Někdy všeobecný skupinový přístup nestačí. A je to tak v pořádku. A proto nabízím i individuální soukromé lekce a terapie.
Individuální sezení poskytují čas a prostor pro 100% mojí energie a pozornosti pro Vás. Pracuji na celostní bázi jógové terapie, tedy za pomoci ovlivňování postojů k situacím, speciální prací s dechem a individuálním výběrem a provedením pozic, změnu pohybových vzorců, či skrze speciální somatickou práci a techniky cíleného umísťování pozornosti. Měníme tak společně Vaše tělesné  a duševní nastavení a tak i zdravotní stav.

Co Vám mohu dopřát a s čím pomoci?

- Zvláštní péče pro situaci, ve které se právě nacházíte

- Lekce připravená na míru Vašemu zdravotnímu stavu

- Zvládání stresu, relaxace

- Léčení traumatu na úrovni těla, mysli i duše

- Práce s pánevním dnem (prevence, po porodu, při emočních výkyvech a traumatických situacích, psychosomatické příčiny, pooperační stavy)

- Péče při chronické bolesti zad

- Úprava rozestupu břišních svalů

- Meditace

- Zlepšení koncentrace

- Mantrajóga

- Zvýšení flexibility (těla i mysli)

- Zlepšení rovnováhy (těla i ducha)

- Očistné techniky (těla i ducha)

- Práce s životní energií (pránou)

- Úleva při emočně vypjatých situacích

- Práce na životním nadhledu, dosahování vytyčených cílů

- Pomoc při depresích, úzkostech

- Pomoc při chronických zánětlivých onemocněních (artritida, Bechtěrevova nemoc, atd.)

- Vážnější chronická onemocnění

- Autoimunitní onemocnění, opakovaná onemocnění (astma, chronické záněty průdušek, angíny, chronické žaludeční a střevní problémy, záněty horních cest dýchacích, lupenka, ekzém, atd.)

- Podpůrná péče při poruchách příjmu potravy

- Obnovení hormonální rovnováhy (menopauza, potíže s otěhotněním, nepravidelnou či bolestivou menstruací, atd.)

- Práce na správném postavení těla (chodidla, kolena, boky, páteř, ramena, hrudník, krk, hlava a celkový postoj)

- Celková změna pohledu na Váš dosavadní život a změna životního postoje k vědomějšímu, uvolněnějšímu a přirozenějšímu vnímání vycházejícího z důvěry v sebe sama a vědomému odstupu od stresových situací

- Posílení/protažení/harmonizace  a oživení konkrétních svalových skupin a částí těla.

- Práce na Vámi vybraném elementu Vaší všeobecné jógové praxe

- Podpora na Vámi vybrané životní cestě, dodání odvahy ke změně

- Práce s fasciemi (pojivovými tkáněmi)

- Léčba hlubokých struktur tkání

- Léčba kloubů, kostí

- Léčba uší, očí, ústní dutiny, řešení problémů s hmatem

- Zlepšení jemné motoriky

- Práce s nervovým systémem

- Problémy s štítnou žlázou

- Léčba zvukem (mantry, tibetské misky)

- Únava

- Uvolňující masáž na závěr

Jaké formy sezení nabízím?

1) Individuální lekce jógy

Jedná se o klasickou vedenou lekci jógy, kde zohledníme individuální potřeby klienta. Na začátku první lekce proběhne rozhovor, který mi dovolí určit, které pozice a techniky mohou být kontraindikovány. Nejedná se o jógovou terapii, tedy účelem lekce není nijak cíleně terapeuticky zlepšit zdravotní stav či nastartovat nějaké dramatické změny v životě klienta, i když i k tomu může na cestě jógy pozvolna dojít.

2) Individuální jógová terapie/somatická pohybová práce s tělem/terapie zvukem/terapie na principu continuum movement/meditace

Jedná se o individuální terapii, kdy je zohledněn detailní zdravotní stav klienta a podrobně i jeho životní styl, jsou ovlivňovány myšlenkové vzorce, energie jednotlivce. Podrobné rozebrání zdravotního stavu probíhá na první schůzce. Cílem je zvýšit klientovu všímavost, změnit přístup klienta k situacím a jejich řešení v životě tak, aby se odstranily příčiny vedoucí k onemocnění, poskytnutí technik vedoucích ke zlepšení kvality života v dané situaci a technik vedoucích k léčení. Často poměrně rychle nastává kladný obrat, který nicméně předpokládá aktivní participaci klienta a vyžaduje od něj cvičení i mimo naše sezení (doma), svolnost ke změně vnímání, myšlení. Klient dostává k práci škálu jógových a somatických technik a cvičení šitých na míru tak, aby byla jeho situace řešena co nejefektivněji. Terapie je kombinovatelná i s medikací či klasickými přístupy alopatické západní medicíny. Dokonce západní přístup velmi dobře doplňuje.

Do terapie zapojuji i jemnou práci s hlubokými tkáňovými strukturami těla, fasciemi, pránajámu (práci s energií a dechem), mudrami (polohami rukou a hlavy), vizualizace, meditace, relaxace, léčbu zvukem (mantry, tibetské misky), práci s podvědomím, uvolňování napětí a traumatu z těla, pokud je třeba.

3) Reiki

Sezení reiki je terapie univerzální energií kdy vedu do těla klienta energii, která není mou energií, ale energií tzv. univerzální. Tato energie dovede podpořit tělo klienta v tom, aby se dočerpalo, tzv. dobilo baterky a nastoupilo (=znovu objevilo) na cestu samoléčení. Terapie dopomáhá k tomu, aby se naše tělo znovu rozvzpomnělo (a dostalo k tomu podmínky) jak léčit samo sebe. Jedná se o příjemný uklidňující prožitek, který klienti popisují jako radostný, zklidňující či naopak jsou po terapii plní energie, záleží na původním rozpoložení. Jde o bezpečnou terapii, kdy tělo klienta samo rozhodne, kolik energie přijme a zároveň nikdy nemůže přijmout více než je pro něj dobré. Poměrně často zde také dochází po několika sezeních (nevyhnutelně) ke změně vnímání situací, vyřazování starých nepříznivých vzorců chování, atd. Terapie je kombinovatelná i s medikací či klasickými přístupy alopatické západní medicíny. Západní přístup úspěšně doplňuje. Je vhodá jak pro klienty s již existujícími potížemi či pro klienty bez potíží, kteří jen chtějí určité věci podpořit, vyladit.

Kde se sejdeme?

Uvedená sezení a lekce poskytuji obyčejně ve své terapeutické místnosti v Lešanech (část obce Nelahozeves, u Kralup nad Vltavou), kde máme na vše klid a klienti se opravdu rádi jezdí dívat na mou zenovou zahradu, nebo v Italské ulici na Praze 2. Výjimečně je možné se domluvit na setkání i na Vámi určeném místě, cena může být poté upravena dle dojezdové vzdálenosti. Zkušenost však praví, že ve vlastním domácím prostředí se klient tolik neuvolní, často myslíme na to, co ještě dodělat, kdy přijde partner/děti domů, atd. Tento neklid v případě terapie v cizím prostředí odpadá, máme čas čistě jen sami pro sebe.

Všeobecné podmínky individuálních lekcí/sezení

V některých věcech je dobré mít jasno, aby se nám spolu hezky pracovalo. A proto jsou tu Všeobecné podmínky.

Pokud Vás moje nabídka zaujala, moc ráda nabídnu volný termín a budu se Vám věnovat.

Jógová terapie a další somatické terapie, které při práci využívám, jsou doplňkovou metodou a nenahrazují péči lékaře.

Pokud cítíte, že Vás hluboce oslovuje to, co mohu nabídnout, pokud s Vámi můj přístup ladí a jste připraven/a na sobě doopravdy pracovat, ale jste momentálně ve složité finanční situaci, napište mi, pokusíme se najít cestu. Mé vzdělání bylo nákladné, jako každý musím hradit prostory, energie, dopravu a své další životní náklady, ale pokud existuje vzájemná úcta, respekt k vyrovnanosti energií a čestnost, pokusíme se najít způsob, jak spolupracovat.

Těším se na shledání. 

S úctou, 

Petra

Using Format