POETRY: RANHOJIČ - THE HEALER

🍃🌺RANHOJIČ 🌺🍃

 Ten, kdo sebe uzdravil. 

Ten, kdo se skoro zhroutil.

Ten, kdo měl na výběr: buď se zbláznit, nebo se změnit. 

Ten, kdo povstal z hlubokých vod své duše a opravdově uzdravený poskytuje léčení druhým. 

Léčí dotykem. 

Léčí hlasem. 

Léčí hudbou. 

Léčí prostřednictvím slov a sdílením. 

Léčí svým pouhým bytím tím, tím, že projevuje přítomnost. 


 Společnost se ně ráda dívá spatra. 

Nálepkuje je, bojuje proti nim. 

Pohrdá jimi. 

Vysmívá se jim. 

Společnost ráda třídí věci do škatulek a bojuje. 

Nezáleží na tom, proti čemu.
Jde jen o boj.
Velké jezero vnitřní nejistoty se stává o něco menší tím, že bojuje. 

Limity jsou (falešně) nastavovány a (falešný) pocit bezpečí je živen. 

Léčitelé se o to nezajímají. 

Léčitelé prostě jsou. 

Jakkoli, proti proudu nebo s ním. 

Srdce je jejich domovem, jejich centrem, jejich vedením. 

Žádný silný vítr je nepřiměje vypadnout z osy. 


Nemusíte se obávat, jak poznat léčitele. 

Je to ten v pokoji, kdo je klidný. 

S kým se dá dobře vyjít. 

 Kdo je soustředěný. 

Kdo naslouchá. 

Kdo pozoruje. 

Cítíte se s ním dobře beze slov. 

Přejete si, aby se vás dotknul. 

Způsobí, že se z hlavy přesunete do těla. 

Jehož pohled je pečující a přítomný. 

Jehož slova nemají naspěch. 

Ten, s kým chcete strávit věčnost jen proto, že se s ním cítíte dobře. 

Kdo je spontánní a ví. 

Bez mluvení nebo dlouhého vysvětlování. 

Protože tam byl také. 

Tam dole. 

Na dně stínů duše. 

A posbíral se, aby mohl znovu vystoupat. 

Být tady pro sebe. 

Být tady pro ostatní. 

Sdílet. 

Být soucitný. 

Pozvednout utrpení a vlastní příběh na vyšší záměr. 

 RANHOJIČ 


THE HEALER 

That one who healed him/her/self. 

That one who nearly broke down. 

That one who had the choice: either get mad or change. 

That one who once risen from the deep waters of his/her soul and truthfully healed provides healing to others. 

Healing by touch. 

Healing through voice. 

Healing through music. 

Healing via talk and teaching. 

Sharing. 

Healing by simply being, by manifesting presence. 


Society likes to look down at them. 

They are labeled, they are fought against. 

They are despised. 

They are mocked. 

Society likes to put things in boxes and fight. 

It does not matter against what. 

Just fight. 

The big lake of inner insecurity becomes a little smaller by fighting. 

Limits are (falsely) set and (false) sense of safety is nourished. 

Healers do not care. 

Healers just are. 

All the same, against the current or with it. 

Heart is their home, their center, their leader.
No strong winds around are going to make them fall out of axis. 


You do not have to worry about how to spot the healer. 

It is the one in the room who is calm. 

Who is easy. 

Who is centered. 

Who listens. 

Who observes. 

Whom everybody feels good around without words. 

Whose touch you crave. 

Who makes you leave your mind and feel the body. 

Whose look is caring and present. 

Whose words are not in hurry. 

Whom you want to spend eternity with just because it feels good. 

Who is spontaneous and knows. 

Without speaking or too much explaining. 

Because s/he has been there too. 

At the bottom. 

At the bottom of the shadows of the soul. 

And gathered all s/he had together to rise. 

To be here for her/him/self. 

To be here for others. 

To share the message. 

To be compassionate. 

To elevate the suffering and the story to higher purpose. 

THE HEALER. 

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Light touch

Kdo jsi a kam kráčíš

Drop of Nothing

Energie nade vše

Oslava Ganéši - Ganesha Chathurthi

The Soul Ride

Prayer to the Universe

Pravda v kapse

Jóga srdce z módy nevychází

Shanti mantra Om Asato Ma Sadgamaya

Strach ze změny, aneb dům, do kterého zatéká

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek


Using Format