STRACH ZE ZMĚNY, ANEB DŮM, DO KTERÉHO ZATÉKÁ

Zní to povědomě? Patrně téměř každému z nás v určitém okamžiku života. Někdy okolo někoho vybudujeme celý svůj život. Někdy ten, okolo koho jsme vybudovali svůj život, už neladí s rytmem toho, jak jsme se časem změnili, nebo jsme tehdy, když jsme život s ním budovali, ještě nevěděli, kdo jsme. A to zahrnuje případ, kdy člověk, okolo kterého jsme vybudovali náš život, a kterého nazýváme “ten”, jsme my sami, jen v minulosti, naše minulé Já. Proč bychom chtěli postavit život kolem této osoby a zapomenout na nejdůležitějšího člověka v našem životě – na naše přítomné JÁ? Můžeme na chvíli zapomenout, ale život nás k tomu vždy vrátí a připomene nám to velkou ránou přímo mezi oči.  

Život, který nyní žijeme, je tak někdy jen život, který je založen na odrazu toho, kým jsme byli v minulosti, ne na plné pozornosti v přítomnosti. Drželi jsme se odrazu osobnosti - naší či někoho jiného a stavěli a stavěli. A dostali jsme se až sem. Možná ani nevíme jak. Trik, jak se dostat z této zmatené oblasti země ujíždějící pod nohama je jednoduchý. Místo toho, abychom se snažili dostat co nejurputněji a nejrychleji ven, ponořme se dovnitř. Dívejme se. Vnímejme ten pocit. Udělejme vstřícný krok. Ustupme a sledujte, co se stane. Uvidíme věci takové, jaké jsou. To nám poskytne odpovědi. 

Všichni se bojíme změny. Je to jen přirozené. Ale opravdoví bojovníci neutíkají, nehrají si na schovávanou s duší svou nebo s duší někoho jiného. Skuteční bojovníci se ponoří, udělají to, co je třeba, investují, klidně si umažou obličej od bláta, pokud je to nutné, a pak se vynoří nad vodu, uvidí světlo a rozhodnou se, co stojí za to a co ne. Přenastaví potřebné, stanoví potřebné změny a projdou jimi pozorně a vědomě, i když jsou bolestivé. Opraví dům, který byl postaven a do kterého zatéká, pokud je to možné, a nebo ho strhnou a postaví nový dům na pevném základě. 

Proč se vůbec namáhat? Protože ŽIVOT V DOMU SE ZATÉKAJÍCÍ STŘECHOU NENÍ ŘEŠENÍ: Všichni z toho časem onemocní. Nezapomeňme u toho na princip AHIMSA - nenásilí a nepoškozování jakékoli živé bytosti, která zahrnuje ostatní, ale i nás (do té míry jak je jen možné v aktuální situaci). BÝT DBALÝ, VĚDOMÝ. Projít všímavě tím, co můžeme ovlivnit, stejně jako tím, co pod kontrolou nemáme a čeho můžeme být jen pozornými svědky. 

ŽIVOT JE KRÁTKÝ. Každý den ve zdravém domě se počítá.


I AM AFRAID OF CHANGING BECAUSE I HAVE BUILT MY LIFE AROUND YOU 

Does it sound familiar? It does to almost all of us at some point in life. Sometimes we build life around someone. Sometimes the person we build the life around does not go with the rhythm of how we have changed in time anymore, or we did not know who we were when we were at the process of construction. And that includes the case when the person we build our life around and whom we call SOMEONE, is actually us from the past. Why would you want to build a life around someone and forget the most important person in your life - the present YOU? You can forget that for a moment, but life will come back reminding you with the big hit on your head. 

Hence the life we are living now is sometimes just a life built on a reflection of who we were in the past, not a fulfilling and mindful present. We are holding on to a ghost reflection of personality - ours or someone else’s. The trick of how to get out of this confusing area of shady ground slipping underneath the feet is simple. Instead of trying to get out real bad and quick, dive in. Look. Feel. Reach out. Step back and watch. See what is. This will give you answers. 

We are all afraid of changing. It is only natural. But the real warriors do not run away or play the hide and seek with their own soul or anyone else’s. The real warriors dive in, do what it takes, invest, let the mud cover their face if necessary and then rise above the water, see the light and decide what is worth and what is not. They re-adjust, determine the necessary changes and go through them mindfully even if they are painful. They repair the house they built if possible or take it down and build a new one on solid basis. 

Now, why bother? Because LIVING IN A HOUSE WITH LEAKY ROOF IS NOT A SOLUTION: Everyone will get sick over time.  Just do not forget AHIMSA - non violence and non harming towards any living being and that involves others and you as well (as much as you can in your current situation). BE MINDFUL. Navigate mindfully through what you can have have influence on as well as through what you cannot control and can just witness. 

LIFE IS SHORT. Every day in a healthy house counts. 

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Hanuman Jayanti

Člověk není ostrov

Happy Holi

Štěstí je muška zlatá

Guru Mantra

Mantra Lokah Samastah Sukhino Bhavantu

Adventní čokoláda pro duši I: Naděje

Adventní čokoláda pro duši II: Mír

Adventní čokoláda pro duši III: Přátelství

Adventní čokoláda pro duši IV: Láska

Síla očisty: Ve zdravém těle zdravý duch

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

Byl jednou jeden víkend

Chodidla jsou blízko země

Cti učitele svého: Guru Purnima

Kam kráčíme

Sbírejme plody až když jsou zralé

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format