VELKÝ PŘEHLEDGOVÝCH STYLŮ ANEB JAK JE TO S BATIKOVANÝMI TRIČKY

Některé články píše sám život. Jedna z nejčastějších otázek, které
dostávám už několik let, je

„Jak se mám vyznat ve všech nabízených druzích jógy a se kterým stylem
mám začít?“

Způsoby, jak tuto nejistotu a zmatení pojmů vyjádřit, se liší, tak tedy
jeden za všechny.

Onehdy za mnou přišla kamarádka s prosbou, ať jí poradím, kam má
jít a co za jógu si vybrat, má prý totiž strach, že dojde někam, kde budou mít
všichni batikovaná trička a budou na ni šeptat a to jak se zná, opravdu
nerozdýchá. Tak toho se bát nemusíte. Na józe se vyskytují i šmrncovní slečny
bez batikovaných triček. Přesto, nebo právě proto, ráda říkám, a opravdu si to
myslím, že jóga je jen jedna, i když stylů mnoho. Zároveň se ve společnosti, a
řekněme si na rovinu, že masová média nám v tom mohutně pomáhají,
vyskytuje mnoho falešných stereotypů a předsudků stran jógy a je obtížné se
v tom shluku informací zorientovat.

Cílem jógy je SATITNANDA, kde SAT je nekonečné bytí, ČIT je plné
uvědomování si svého bytí a ÁNANDA je nekonečná blaženost. Tedy stav nekonečné
blaženosti (vyplývající ze sebepoznání a poznání našeho vyššího Já), kdy si své
bytí plně uvědomujeme (přečtěte si článek JÓGA A CO OD NÍ ČEKAT zde.

Způsoby, kterými se k tomuto cíli dojde, se mohou lišit. Cesty
jsou různé, cíl jen jeden.

Je dobré si ale v pojmech udělat trochu jasno a hlavně začít
pozvolna. Nakráčet do hodiny, kde dvacet minut zaberou pokročilé pozice, když
si potřebujeme teprve osahat, jaké to je se ohnout ke špičkám u nohou a co naše
páteř poví na svou první rotaci, by nás mohlo ze začátku zbytečně odradit.

Pojďme se tedy na základní rozlišení podívat.

Každý člověk je jiný, a proto kolik je lidí, tolik je také cest poznání.
Podle založení charakteru člověka (osobnost dynamická, intelektuální,
emocionálně laděná, intuitivní) se dají rozlišit 4 hlavní cesty jógy se společnými
rysy:

1.      KARMAJÓGA

Karmajóga nás vede k přijetí karmanového zákona. Z něj
vyplývá, že nejsme lidé bez minulosti ani bez budoucnosti, co zde vykonali naši
předkové, se naplňuje dnes, co konáme dnes, bude mít vztah k naší
budoucnosti. Karmajóga vede člověka k vykonávání práce bez touhy po
odměně, ocenění a vděčnosti druhých, nepřipoutanosti k výsledku činnosti.
V karmajóze neexistuje pojem vděčnosti a nevděčnosti, existuje tam pouze
povinnost, kterou má ten, kdo koná, ne ten, kdo přijímá pomoc. Nesobecká
činnost nezanechává karmické následky a vede k vyčerpávání vlastní karmy.

2.      DŽŇÁNAJÓGA

Džňánajóga je založená na pochybování, analýze, neustálém
sebedotazování za účelem nalezení rozdílu mezi pravdou a iluzí, věčným a
omezeným, skutečným a neskutečným, překonání ega. Je cestou pro osoby, kterým
není blízká víra, nýbrž rozum. Pro cestu džňánajógy je důležitých šest
předpokladů: schopnost ovládat své nitro, schopnost ovládat své smyslové
orgány, schopnost plnit uložené povinnosti, trpělivost, meditace a důvěra.
Džňánajógin dochází k poznání, že veškerá skutečnost je neskutečná, skutečné
je jen vědomí.

3.      BHAKTIJÓGA

Tato cesta jógy bývá považována za nejsnazší a nejrychlejší. Je jednou
z nejstarších cest jógy, na Východě nejčastější, na Západě se k ní
často stavíme rezervovaně. Někdy bývá pro časté používání termínů „božský“,
„bůh“, atd. srovnávána s náboženstvím, což je bohužel omyl. Předmětem
bhaktijógy je láska ke všemu božskému. Projevy božství jsou vyhledávány
v okolním světě s přesvědčením, že vše pochází od boha a má božskou
podstatu, tedy i člověk. Bhakta uctívá božský princip obřady, přináší oběti,
opakuje modlitby a mantry. Posledním krokem je stav, kdy bhakta cítí, že
s předmětem uctívání splynul.

4.      RÁDŽAJÓGA

Rádžajóze se někdy přezdívá královská stezka. Podstatou je práce na
sobě.

Rádžajógin se učí ovládnutím těla a mysli pochopit, že podstatou jeho
duše je duch, vědomí, nikoli příroda. Rádžajóga se dříve označovala jako
ASHTANGAJÓGA  a z toho vychází také
mnoho dnešních zmatení pojmů. Cesta rádžajógy a tedy práce na sobě je
osmistupňová: jama (pětice
doporučení, jakých nešvarů se zdržet), nijama
(pětice doporučení, jak se chovat), ásány (pozice), pránajáma (vedoucí k ovládnutí prány – životní energie), prátjáhára (odtažení pozornosti smyslů
od vnějšího podnětu a její obrácení dovnitř), dhárana (koncentrace), dhjána
(meditace).

Mezi další cesty jógy patří:

HATHAJÓGA

Hathajóga zahrnuje především ásány
(pozice), pránajámu (práci
s energií), mudry (polohy rukou,
postavení těla, výraz v obličeji), bandhy
(stah za účelem uzavření některého tělesného otvoru s cílem
kontrolovat situaci v tělesné dutině), krije
a mantrajógu.

MANTRAJÓGA

Mantrajóga používá mantry, zvukové vibrace, k naladění těla
na správnou frekvenci (prvotní vibrace vesmírné energie) a k práci
s myslí (když se soustředíme na recitaci mantry, mysl nemá prostor utíkat
k jiným myšlenkám). „Mantra“ znamená nástroj k myšlení.
K recitaci manter se používá mála, počítadlo. Mantrajógou se dá dojít až k samádhí
(nejvyšší stav vědomí, jaký člověk může v životě dosáhnout, cíl naší duchovní
cesty na této zemi, šťastný návrat „domů“, návrat k božskému původu člověka).
Nejuniverzálnější je mantra OM.

KRIJAJÓGA

Krijajóga se soustředí na určitou automatiku práce s dechem
v pozicích, přenášení pozornosti po čakrách a nádích (energetických
centrech těla).

TANTRAJÓGA

Patří mezi cesty jógy, v jejichž praxi se dosahuje sjednocení
protikladů. Tyto dva protiklady jsou symbolizovány mužským principem (Šiva) a
ženským principem (Šakti).  Šiva a Šakti
představují ideální božskou dvojici a jejich spojení je realizováno sexuálním
aktem. Ve skutečnosti jde ale o stoupání energie z energetického centra
pod kořenem páteře (muladhara čakra) do centra nad naším temenem (sahasrára
čakra). Cílem tantry je harmonické fungování vesmíru. Tantra má dvě cesty,
cestu levé ruky (v nejvyšším stupni je využito rituální sexuální spojení) a
cestu pravé ruky (s očistnými rituály silou vizualizace v mysli). Rituály
cesty levé ruky se často provádějí ve dvojicích, kde jde o odblokování a
sdílení energie. Milostný vztah partnerů v tantře je někdy považovaný spíše
za překážku. Rituál vede zkušený učitel, který rozhodne o tom, které dvojice se
k sobě energeticky hodí.

Použití slova tantra je v naší společnosti už často zprofanováno
tak, že nemá s pradávnými rituály tantry nic moc společného (nejčastěji se
v takovém případě jedná pouze o erotickou masáž). Zkušený učitel schopný
vést tantrický rituál se hledá o mnoho obtížněji než byste čekali a než je
prezentováno.

Ach,
ten branding

Dočetli jste až sem a máte pocit, že jste se ocitli ve španělské
vesnici? Lezou vám oči s důlků a hlava se točí kol dokola koukolem? Věc se
má tak, že aby to nebylo tak jednoduché, tyto názvy na rozvrhu jógových studií
s výjimkou hatha jógy a kundalini jógy naleznete jen málokdy (to úlevné
oddechnutí slyším až sem).

Západ má svůj charakteristický způsob bytí, svůj kult značek, a občas
se toto nevyhne ani józe, jakkoli byste rádi věřili, že to do oblasti dva
tisíce let starého vědění, které vždy patřilo všem a předávalo se
z učitele na žáka, nepatří ani když přimhouříte obě očiska.

Některé názvy odkazují spíše na to, jakým způsobem se přistupuje
k práci s fyzickým tělem. To je část našeho těla, na kterou si můžeme
sáhnout. Jóga tvrdí, že ještě máme jiné části těla, např. tělo jemnohmotné, na
které si sáhnout nemůžeme, ale můžeme ho cítit.

U jiných názvů měli „autoři“ stylu potřebu vyzdvihnout, na co ve své
výuce dávají důraz, a tak se odlišit od svých kolegů.

Nejčastěji se setkáte s následujícími políčky v rozvrzích:

HATHAGA (často označování
jako „klasická jóga“)

Je v podstatě fyzicko-mentální trénink, za pomoci tělesných pozic,
vedení dechu, koncentračních a částečně meditačních technik nás hatha jóga
dostává do rovnováhy. „Ha“ znamená Slunce (mužský element), „Tha“ Měsíc (ženský
element). Hatha jóga zpružňuje páteř, svaly a klouby, vyrovnává svalové
disbalance, odbourává fyzické a psychické bloky za pomoci pomalého přechodu
z pozice do pozice a dlouhých výdrží. Zlepšuje držení těla, pomáhá při
řadě zdravotních obtíží.

VINYASAGA (či ASHTANGA
VINYASAGA)

Vinyasa jóga je dynamické plynutí v pozicích na vlně dechu, kde pohyb
se stává v podstatě dynamickou meditací. S ponořením se do průběhu pohybu
se bez spěchu vytváří prostor a lehkost. Cílem je vytvoření jednoty těla, mysli
a duše. V průběhu vinyasa jógy se rytmus proměňuje, praxe ásán se
zpomaluje a zrychluje v závislosti na dýchání, v některých pozicích
se zůstává déle, což je záhy prostřídáno dynamičtější sestavou. Nejrychlejší
dynamika, která se vám může stát je jen ta, kterou vám dovolí váš dech: Jedna
ásána na jeden nádech. Tělo se zpevní a získá pružnost, mysl se uvolní a tělo
se pročistí.

ASHTANGAGA (zde
nezaměňovat s rádžajógou)

Ashtanga jóga se řadí do stylů dynamických a vyznačuje se systémem
pozic (ásan), které cvičíme s plynulým přechodem v určitém pořadí a
v několika sériích seřazených podle obtížnosti. Cvičí se pravidelně  6krát týdně,  1 den se odpočívá. Je možné účastnit se lekcí
vedených lektorem, nebo lekcí ve stylu „mysore“, kde každý příchozí cvičí
sestavu sám a lektor na místě figuruje jen jako rádce či navrhovatel
modifikací, nebo se věnuje nováčkům. Získáváme kontrolu nad smysly a hluboké
povědomí o svém vlastním já. Důležitou součástí je správné dýchání (udžají),
pozice (ásany), energetické zámky (bandhy) a směr našeho pohledu (drišti). 

Na začátku lekce se zpívá počáteční mantra a na konci lekce závěrečná
mantra.

Ashtanga jóga byla ve staré Indii tréninkem pouze pro válečníky. Jde o
praxi náročnou, jak fyzicky, tak mentálně, vyžaduje značnou disciplínu.

JIVAMUKTIGA

Jivamukti jóga je název stylu, který vytvořili Sharon Gannon a David
Life z New Yorku. Je to metoda, která se nezaměřuje jen na určitý aspekt
celého jógového systému, ale snaží se začlenit do každého praktikování jógy
„západního cvičence“ nejenom tělesné cvičení ale i psychologické a duchovní
aspekty jógy.

„Jiva“ znamená individuální duše, „mukti“ osvobození. Přepis původního sanskrtského slova, ze
kterého byl vytvořen název jivamukti, je jivamuktih - osvobození během života.
To nastane když Jiva (individuální duše) dojde k poznání, že není
individualita, ale absolutno. S osvícením přichází osvobození od karmy (příčina
- následek). Jivanmukta je osvobozen od minulosti, přítomnosti a budoucích
karem - všechny skutky od prvopočátku času se rozplynou.

Základem jivamukti jógy je studium starých jógových texů, láska
k bohu (bhakti), nenásilí (ahimsa), hudba a meditace. Ásány jsou seřazené
do sekvencí se speciálním záměrem ne nepodobným vinyasa józe. Budete zpívat
mantry, naslouchat textům, meditovat.

POWERGA

Se řadí mezi dynamické styly jógy, kde prim hraje práce
s fyzičnem, intenzívní trénink. Charakteristický je rychlý přechod mezi
ásanami v rytmu dechu a kratší výdrže, pozice dosazované do pozdravu
slunce. Je vhodná pro lidi, kteří chtějí hlavně cvičit a trénovat.

HORMONÁLNÍ JÓGA

Je sled cviků sestavený Brazilkou Dinah Rodrigues, který vyrovnává
hormonální hladinu v těle ženy. Cvičí se vždy stejná sestava, její účinky
se prohlubují za pomoci vedení dechu, prací s vizualizacemi, vedením
energie do žláz s vnitřní a vnější sekrecí. Existuje i sestava pro muže a
diabetiky.

Na pravou míru je potřeba uvést, že obecně jóga jako taková harmonizuje
hormonální hladinu v lidském těle. Neznamená to tedy, že by jakýkoli jiný
druh jógy nemohl s hormonálními problémy pomoci. „Hormonální jóga“ je tedy
spíše značka označující danou sestavu a přístup, nestaví proti sobě jógu
s účinky na hladinu hormonů a jógu, která takové účinky nemá (taková jóga
neexistuje).

KUNDALINIGA

Používá ásány, meditace, mantry. Zaměřuje se na probuzení energie
kundaliní.

YINGA

Yin jóga staví na rozdílu mezi principy yin (tmavší element: působí
smutně, pasivně, tmavě, žensky a koresponduje s nocí, často symbolizovaný
vodou a zemí) a yang (světlejší element: působí vesele, aktivně, světle, mužsky
a koresponduje se dnem, je často symbolizovaný ohněm a větrem.).

Vychází z toho, že většina nabízených stylů jógy je yangová (s
účinky na svaly) a nabízí yinovou alternativu, která se soustředí zejména na
kosti, klouby, pojivovou tkáň a především povázky (fascie). Yin yoga má své
specifické pozice s dlouhými výdržemi. Yin yoga také pracuje s energetickými
drahami těla neboli meridiány. Zároveň prohlubuje praxi meditačních technik. V
pozicích se zůstává 1 – 20 minut, je vhodné teplejší oblečení vzhledem ke
statickým pozicím.Yin yoga nenahrazuje jangové formy jógy či jiného cvičení. Doplňuje
je a pomáhá do života vnášet harmonii.

IYENGARGA

Je styl jógy, který si zakládá na preciznosti provedení pozic a
přesných instrukcích. Je vhodný i pro úplné začátečníky bez jakékoliv
zkušenosti, při hojném využití pásků, bolsterů nebo bloků, díky kterým pozici
bez problému zvládnou. Stejně tak je tento styl vhodný i pro pokročilé, kteří
díky pomůckám vybrousí ásany k naprosté čistotě a dále se posunou
k pokročilejším pozicím.Iyengar jóga není jen o cvičení, byť se jedná o
velmi „fyzickou“ jógu. Spojuje v sobě všech osm stupňů klasické jógy a
v každé ásaně dochází ke zklidnění mysli, naprostému soustředění na
základě instrukcí daných lektorem.

BIKRAMGA

Bikram Choudhury, zakladatel bikram jógy, je také zakladatelem Yoga
College of India. Narodil se v Kalkatě v roce 1944. Choudhury začal cvičit jógu
ve čtyřech letech. Tvrdí, že jógu cvičil 4-6 hodin denně.

Bikram jóga je dynamický 90 minutový program 26 póz hatha
jógy (fyzické jógy) a dvou dýchacích cvičení v sále vyhřátém na 42 °C.
Každá z těchto póz systematicky připravuje tělo na pózu následující, pořadí se
nikdy nemění. Kontroverzní prohlášení samotného tvůrce o obrovských přínosech
této metody pro lidské tělo, vědecké výzkumy opakovaně vyvrátily. Svaly mají
tendenci se natáhnout v horku více než je pro ně obvyklé, což může časem
způsobovat ve svalu mikrotrhlinky, které se zacelují vazivem (nepružnou hmotou,
jde v podstatě o mikrojizvičky).

Nadměrné pocení způsobené horkými a vlhkými podmínkami v místnosti
během Bikram jógy může vést k dehydrataci. Je zde také riziko přehřátí těla.
Mezi příznaky patří nevolnost, závratě, mdloby a potenciálně také úpal. Silný
důraz na hydrataci před a po cvičení, v kombinaci nutností poslouchat vlastní
tělo a odpočinek během lekce (je-li nutný) může snížit tato rizika. Bikram Choudhory
uvádí také výhodu uvolňování toxinů pocením. Tato výhoda je však minimální
(méně než jedno procento toxinů). Toxiny jsou totiž primárně vylučovány
zažívacím traktem. Často také dochází k omylu, že čím více se člověk potí,
tím více kalorií spálí, to je ale mýtus, jde o dva jevy, které spolu nesouvisí.

HOTGA

Hot jóga, neboli horká jóga, je cvičení jógových pozic v místnosti vyhřáté na 38 – 42°C. Na rozdíl od bikram jógy, která má přesně dané pořadí a počet pozic, a tudíž je po celém
světě stejná, si každé hot jógové studio volí vlastní, specifickou sestavu.

AEROGA

Fly yoga, antigravity yoga, aerial yoga, létací jóga, inverzní terapie,
suspension yoga – to vše jsou názvy pro jógu, která se praktikuje
v závěsu, jakési hamace visící ze stropu. Cílem je hlavně hravost,
protažení, uvolnění, částečně posílení.

ACROGA

Jenny Sauer-Klein and Jason Nemer zavedli tento styl v roce 2003. Jedná se o partnerskou akrobatickou jógu,
kde jde o posílení, překonání strachu, komunikaci dvou těl, rozvoj flexibility,
důvěry, hravost.

S čím
začít a na co si dát pozor

Začátečníkům vždy doporučuji začít s hatha jógou. Pokud jste
klidnější typ, je to ideální varianta. Budete mít tak na seznámení se
s pozicemi více času a klidu. Později můžete přejít k lekcím
v rychlejším tempu, pokud si budete přát. Pokud jste typ energický a
potřebujete být neustále v pohybu, spíše vám bude vyhovovat zpočátku dynamičtější
styl (o tom, jak by právě pro vás byla hatha jóga prospěšná v tuto chvíli
taktně pomlčím). V takovém případě doporučuji začít s vinyasa jógou,
jemně dynamickou jógou, či jivamukti jógou a vždy si ověřit, zda je lekce
vhodná i pro začátečníky, zda bude mít lektor prostor se vám více věnovat.  Obrňte se pro pár prvních lekcí trpělivostí,
může chvíli trvat než se v pozicích zabydlíte pohodlněji, setrvání
v pozicích bývá kratší a budete tedy potřebovat více lekcí než se
zaběhnete. Dejte tomu čas. Některé prvky a součásti lekce, které vám na první
lekci mohou připadat nepohodlné či zvláštní, vám po pár hodinách mohou připadat
přirozené. Časem se na ně začnete třeba i těšit. Nemělo by vás nic bolet,
neměli byste do pozic jít s přehnanou silou, přepínat se, porovnávat se
sousedem. Každý máme za sebou jiný život, jiné zkušenosti, jiná zranění, naše
těla a duše se vyvíjely v různých podmínkách. Nemáme stejnou startovací
čáru. Úspěchem je připustit si, kde právě jsme, nic si nenamlouvat, a tam
s pokorou začít. Vše se bude časem zlepšovat.

Jak
je to s batikovanými tričky

Co je ovšem důležitější než jakékoli škatulkování, názvy či klasifikace
je osobnost lektora. Hledejte
člověka, se kterým si svou přirozeností sednete. Najděte učitele, který je
laskavý, otevřený, chápající a kterému můžete věřit. Člověka, který je
opravdový, který jógu žije. Učitele, který je vzdělaný, moudrý, vyškolený a
který si zároveň na nic nehraje a má pokoru, protože ví, že jóga je studium na
celý život a že i on se učí od vás. Najděte osobnost, která učí jen to, co sama
prožila, a která vás bude podněcovat v hledání vlastní cesty a prožitku a
ne vás přesvědčovat, že jeho/její cesta je ta jediná správná. Najděte svého
průvodce, který vás bude posouvat, ale zároveň přijímat, kde právě jste. Až ho
najdete, budete vědět, že je to on. A v tu chvíli nebude důležité, co má
napsáno v rozvrhu a co odpovíte, až se vás někdo zeptá: „A jakou jógu
děláš?“. Jógu. Prostě jógu. Vaši jógu. V tričku nebo bez něj.

Jaká
je ta MOJE jóga?

Z hlediska charakteru jsem na cestě rádžajógy. Tu a tam doplněné špetkou
bhaktijógy a mantrajógy.

Z pohledu praxe, která je vidět zvenčí, se věnuji zpravidla józe
jemně dynamické, která má blízko k vinyáse, či jivamukti józe, které již
dlouho praktikuji, nicméně mé studium vycházelo z tradiční hathajógy z tradice
oblasti Bihár v Indii, tedy najdete u mne to nejlepší ve funkčním komplexním
systému.

Moje jóga je plynutí. Napojení na tok shora, napojení na Slunce, Zemi,
splynutí s jednotou světa, splynutí srdce s duší, duše s tělem. Napojení
na sebe, naladění na dech a na Vás. Moje jóga je hudba, která z jógy dělá
tanec a z tance jógu. Moje jóga je prostor. Prostor pro chodidla, klouby, páteř,
srdce v hrudi a prostor pro sebepřijetí, prostor pro lásku, prostor pro
bolest, pro přítomnost, věci, jak jsou. Moje jóga je místo pro Život. Bezpečný
přístav pro ticho i zpěv, pro světlo i tmu, radost i smutek, pro bytí bez
škrabošky, kterou jsme se naučili nasazovat hned ráno po probuzení. Místo pro
bytí spíše než dělání, řeka, která teče, vítr, který fouká, a slunce, které
hřeje. Moje jóga nabízí pružnost mysli, otevřenost srdce, sílu mysli i těla,
rovnováhu bytí. Jsem Vaše zrcadlo. Podíváte se do něj a uvidíte sebe. Hledali
jste učitele. Abyste našli SEBE.

Lekce (a i svou domácí praxi) přizpůsobuji vždy aktuálním podmínkám, na
lekci studentům, doma sobě. Záleží na počasí, na úrovni energie, zda se nám
podaří momentální slabost rozproudit, či bude ten den přínosnější lehce
zpomalit, zda jsme ten den více línou pandou či zběsilým černým rytířem.  Praxi na mé lekci si do velké míry regulujete
sami za pomoci variant pozic vhodných pro Vaši úroveň a daný okamžik. Snažím se
vždy extrémní stavy vyladit, dostat Vás do rovnováhy. Komunikujeme spolu (i
beze slov). Na své studenty se ladím jako hudební nástroj před koncertem,
dovedu je cítit a mám dar se vcítit do toku dne, lidí, místnosti. Pokaždé Vás
čeká počáteční a závěrečná relaxace, přípravné cviky, praxe ásán (pozic), a
některé další prvky obměňujeme, někdy zařadíme krátkou pránajámu (práce
s energií), meditaci, mantry, mudry, partnerskou jógu, a další.

Jsem Vám k dispozici pro jakékoli otázky, nebojte se ptát a
ujistěte se vždy, že všemu rozumíte. Vždy Vám nabídnu modifikace pozic podle Vaší
aktuální situace od začátečnických po pokročilé. Proto jsou mé lekce vhodné pro
všechny úrovně.

Nabízím také individuální lekce jógy a jógové terapie pro jednotlivce i firmy.

(Ref. Ivana
a Jan Knaislovi: Unijóga, 2007)

Bavilo Vás čtení? Sdílejte, lajkujte, diskutujte. 
Možná Vás budou zajímat i další související články:

Nemoc jako informace

Diwali: Poslední zhasíná

Jin jóga: Cesta do hlubin jogínovy duše

India All In One

Život je jako jízda na kole

Stačí málo…

Jen si tak plout

Za vším hledej ženu aneb Devět nocí

Nové pravidelné lekce

Sankalpa (záměr) aneb Jak si správně přát

Namaste…Zřím tě

Velký přehled jógových stylů aneb Jak je to s batikovanými tričky

Vesmír…

Jóga a co od ní čekat

Svátek Vesak - Buddha Purnima - Visakah Puja

Jogailonek

Using Format