WORKSHOP: VODA V NÁS

Spojení těla a duše je fascinující. Naše tělo reaguje na vše, co prožíváme. Všechny zážitky, prožitky a zkušenosti se ukládají do našich tkání v těle. Z toho pohledu je důležité, jaký si neseme životní příběh, jakým situacím se vystavujeme, jaká je odolnost naší nervové soustavy, a čím se obklopujeme, jaké myšlenky si umožňujeme. Naše emoce a prožitky se ukládají tak hluboko, že naše mysl o nich často nemá ponětí a tak zcela je uvolnit přes mysl není možné. Nahromaděné napětí je ale možné uvolnit skrze hlubokou a niternou praxi práci s tělem. Otevřeme si cestu k jemné práci s tkáněmi, které skrze jemnou síť propojují celé naše tělo a jsou tak přímým poslem našich instinktivních reakcí. Skrze ně se naučíme zpětně ovlivňovat nervovou soustavou a nahromaděné napětí uvolnit. Upřeme svou pozornost na práci s hluboko uloženým svalem duše, psoatem, který velmi citlivě reaguje na jakékoli signály ohrožení či uvolnění. Naše tělo je ze 70-80% tvořeno tekutinou, vodou. Voda velmi dobře reaguje na zvuk, jemný fluidní mikropohyb, vibrace. Budeme pracovat s našimi bederními svaly, „svaly duše“, dotkneme se svého nejhlubšího potenciálu, na úrovni mysli, těla i ducha. Půjde o sebe-učení, prožívání, objevování, experimentování a niterné léčení na hlubokých úrovních. 


Program: 

- Experimentování, anatomické souvislosti, zvědomování, oživování 

- Psoas dolní a horní, pánev a pánevní dno. 

- Funkce psoatu a jeho propojení s ostatními částmi těla. 

- Uvolňování, tonizace, prodloužení bederních svalů. 

- Psoas během života. 

- Fludiní pohyby a léčení. 

- Tělo jako příběh 

- Síla v jemnosti středu 

- Psoas, emoce a trauma. 

- Psoas a bránice 

 - Psoas, tekutinové tělo a léčení. 

- Propojování a celistvost. 


 Lektorka: Petra Plutnarová Petra se věnuje jógové terapii, vinjása józe, jin józe, meditaci, somatické práci s tělem a traumatem, a vede specializované workshopy v oblasti pánevního dna, zdravé páteře, obrácených pozic, meditace a další. Za jógou jezdí po světě, studovala v ášramech v Indii, na Bali i na Srí Lance. Je i terapeutkou reiki. Je vášnivou tanečnicí a cestovatelkou. Více o ní se dočtete na www.yoguimuse.com.

Using Format