WORKSHOP: STRES A TRAUMA JAKO POTENCIÁL TRANSFORMACE I: POCHOP SVŮJ PŘÍBĚH

 Spojení těla a duše je fascinující. Naše tělo reaguje na vše, co prožíváme. Všechny zážitky, prožitky a zkušenosti se ukládají do našich tkání v těle. Z toho pohledu je důležité, jaký si neseme životní příběh, jakým situacím se vystavujeme, jaká je odolnost naší nervové soustavy, a čím se obklopujeme, jaké myšlenky si umožňujeme. 

Naše emoce a prožitky se ukládají tak hluboko, že naše mysl o nich často nemá ponětí a tak zcela je uvolnit přes mysl není možné. Nahromaděné napětí a prožitky je ale možné uvolnit skrze hlubokou a niternou praxi práci s tělem. Otevřeme si cestu k intenzívní i jemné práci s tkáněmi, které skrze jemnou síť propojují celé naše tělo a jsou tak přímým poslem našich instinktivních reakcí. Skrze ně se naučíme zpětně ovlivňovat nervovou soustavou a nahromaděné napětí uvolnit. Upřeme svou pozornost na práci s hluboko uloženým svalem duše, psoatem, který velmi citlivě reaguje na jakékoli signály ohrožení či uvolnění. 

Možná díky vnitřní práci se svou energií přeměníme příběh, který o svých prožitcích vyprávíme sami sobě i ostatním. Workshop je prvním dílem série workshopů, které vedou k integraci a transformaci vnitřního prožitku a tím k osvobození se od minulých zkušeností, posunu na cestě k naplněnějšímu životu a větší integritě osobnosti. 


Program: 

 - Prevence a odbourávání stresu a napětí. Jak a proč stres vzniká, k čemu slouží, jak s ním pracovat a jak jej propustit. 

 - Trauma senzitivní jóga 

- Teorie traumatu. Příčiny a podmínky vzniku, prevence vzniku traumatu, jak již vzniklé trauma zpracovat a proč to vůbec dělat. Důsledky nezpracovaného traumatu na naše zdraví a životy. Potenciál transformace ukrytý v traumatu. 

- Somatická práce s tělem, aneb jak se náročné životní situace mohou stát nástrojem ke změně úhlu pohledu 


S sebou:
Oblečení na vrstvení, jógová podložka (k zapůjčení také ve studiu), psací potřeby

Using Format