NOVOROČNÍ JINGA S AROMATERAPIÍ & JOGA NIDRA

Práce s vnitřní vizí 

 Máme tendenci držet se starých zaběhaných principů. I když nám zvyk již neslouží a není prospěšný. Možná už nefunguje, ale je známý. V jistotě je jistý konejšivý klid. A proto otevřít dveře něčemu novému vyžaduje také velikou odvahu. Všichni se tak vstupem do Nového roku stáváme hrdiny. Život začíná tam, kde vystoupíme z komfortní zóny, zastavit se, otevřít se, a vykročit. Je jen na nás, zda zůstane u novoročních předsevzetí, která za pár dní odnese prach, či se stanou záměrem a zhmotníme je ve své realitě. Naše myšlenky se stávají našimi skutky a naše skutky tvoří naši realitu. 

 Čas začátku nového roku je časem hluboké zimy a usebrání. Stahujeme se zvenku dovnitř, jak fyzicky, tak zaměřením pozornosti. Naše nastavení samo o sobě přeje hlubokému prožitku duchovní praxe, který ještě podpoříme dlouhou praxí jin jógy. Jin jóga nás vede z vnějšího prostředí dovnitř, umožňuje nám všímat si tkání, které jsou uloženy hluboko v našem bytí, a chceme-li, s nimi i hluboko zabydlených myšlenkových vzorců. Odevzdáme se elementu vody, zharmonizujeme dráhy ledvin a močového měchýře. V našich ledvinách přebývá rezervoár základní životní energie Qi, jehož úbytek má za následek stárnutí. A tak tedy dýchat pomaleji a touto energií šetřit je základním prostředkem k udržení vitality a svěžesti ducha i mysli. Element vody je taktéž vlastní všem našim tkáním, jejich základní vlastností je tekutost, a voda, jako jinový princip nám práce s vodou v našem nitru může otevřít dveře do zcela nového prožívání vlastního bytí a přepsání pohybových vzorců. Jen si dovolit spočinout, zjemnit své vnímání a dát vodě průchod. 

 Práce s vůněmi stimuluje nejstarší centra v našem mozku. Vůně podpoří záměr a celý process naší praxe. Jóga nidra, neboli vědomé snění, je práce se záměrem v hluboké vědomé relaxaci. 

 Tuto techniku, tak jak ji dnes praktikujeme, objevil dle tradice Svámí Satyananda Saraswati. Traduje se, že usnul při předčítání véd svými žáky. Když se probudil, zjistil, že si čtené texty pamatuje a napadlo jej vytvořit techniku, při které mysl zůstává bdělá i ve spánku. Vycházel z dávné meditační techniky, která se jmenuje njása, a vytvořil jóga nidru.

Using Format