WORKSHOP: INSPIRACE PRO IMUNITU

Obranyschopnost z pohledu jógové terapie 


Přístup ke zdraví se v průběhu času měnil. Dlouhou dobu se lékařská věda v našich zeměpisných šířkách věnovala zejména řešení problémů a odstraňování potíží. 

V posledních letech prochází toto odvětví změnou, probíhá posun od biomedicínského pohledu na člověka k bio-psycho-sociálnímu (holistickému) pojetí, které vnímá člověka jako bytost žijící v určitém kontextu sociálních vazeb a vztahů. Tato změna ovlivnila především lékařství, ale významně zasáhla i do psychologie.
Naši předkové a přírodní terapeutické a lékařské systémy na východ (Asie) i na západ od nás (Jižní Amerika) se však, společně s jógovou terapií, dívaly po tisíciletí na zdraví trochu jinak. Jógová terapie se dívá na zdraví jako na stav ideální rovnováhy. Ajurvéda, starobylá indická léčebná věda, znamená doslova „vědění o životě“. Tyto systémy se mnohem více věnují příčinám nemocí než jejich symptomům. Příčiny bývají převážně v našem životním stylu, zanedbání prevence, dlouhodobém vychylování našeho systému z rovnováhy. Tedy naše tělo onemocní, pokud mu k nemoci vytvoříme podmínky. Tento workshop nebude zpochybňovat alopatickou medicínu, kterou lektorka vede v úctě, nebude z ní ale ani vycházet. Workshop Vás provede nástroji prevence a nastíní cesty, co pro svou optimální imunitu a udržení zdraví můžeme udělat my sami tak, abychom lékaře potřebovali jen v akutních případech. Tam koneckonců směřuje i strategie novodobého zdravotnictví u nás i ve světě (např. jednodenní chirurgie je toho důkazem). Tak, jak počet civilizačních chorob narůstá, a ty se stávají rizikem komplikací i v případě banálních infekcí, jak je čím dál složitější zajistit dostatek odborníků ve zdravotnictví, klade se stále větší důraz na odpovědnost pacienta za své zdraví. U prevence a životního stylu to začíná. Nečekejme, až budeme mít potíže. Začněme dnes. 

 Program: 

- Teorie zdraví z pohledu jógové terapie a ajurvédy 

- Pránajáma a očistné techniky (Kapalabhati, Agnisára, Bhastrika, Udžají, Džala Nétí) 

- Jógová praxe zaměřená na posílení imunity 

- Yoga Nidra 


 Kontraindikace:
Akutní respirační onemocnění, akutní fáze potíží se žaludečními vředy, akutní potíže a brzké pooperační stavy (včetně sekce) v oblasti břicha, těhotenství. 

V případě jiných zásadních fyzických (např. epilepsie, potíže s plícemi, srdcem, vysokým krevním tlakem, chronická střevní onemocnění atd.) či psychických obtíží (např. deprese, schizofrenie, panická ataka, bipolární porucha, post-traumatická stresová porucha, atd.) se poraďte s lektorkou o vhodnosti účasti předem na emailu petra.plutnarova@gmail.com. 


 S sebou:
Pohodlné oblečení na cvičení, mikinu, ponožky, v případě přísnějších hygienických opatření v Jógovně prosím přibalte i vlastní deku. Psací potřeby, papír či blok.   

Using Format