HAPPY HOLI!

Hólí je indický festival, který označuje příchod jara. Slaví se dva (až více - dle lokality) dnů. Je oslavou plodnosti, barev, lásky a vítězství dobra nad zlem.
Váže se k němu mytologický příběh o upálení démona Holiky, ale také příběh Krišny a Radhy. Krišna miloval Radhu, ale dělaly mu starosti jiné barvy jejich pleti. A tak, na radu své matky, obarvil její obličej, aby měl stejnou barvu jako ten jeho. Od té doby si milenci barví v tento čas obličej stejnou barvou. 

Šťastné Hólí!


HAPPY HOLI!

Holi is a Hindu festival that marks the arrival of spring. Known widely as the Festival of Colour, it takes place over two days, and is a celebration of fertility, colour, and love, as well as the triumph of good versus evil. 

The mythology brings the story of burning the devil Holika, but it also draws on the legend of Radha and Krishna. Krishna loved Radha, but felt self-conscious about how different their skin-colours were. So on the advice of his mother, he went and playfully painted her face so it was the same colour as his. It is said that lovers often celebrate Holi in this tradition, by colouring their faces the same colour during the celebrations.

Happy Holi! 


Using Format