DEN LÉČIVÉ SEBEPÉČE

Cítíme, že k józe neodmyslitelně patří pomoc. Lidské zdraví vnímáme celostně jako integraci a vyladění našeho nastavení emočního, fyzického, mentálního, energetického, duchovního, to vše je pro nás životospráva. Chtěli bychom pomoci momentálně ne-mocným v této integraci směrem k znovunastolení zdraví.
Rozhodli jsme se uspořádat další akci na podporu projektu Onko jógy.
Naším cílem je s pomocí profesionálů, jakými jsou onkolog, onko psycholog, fyzioterapeut a další, vytvořit certifikovaný program “ONKOGA” pro již zkušené jógové lektory. Takto proškolení lektoři z nejrůznějších měst ČR budou poté vést lekce onko jógy, které pohladí nejen tělo, ale hlavně duši. Placeni budou nikoli samotnými pacienty, ale charitativním spolkem Karma Srdcem. Sbíráme tedy finance jak na odborný tým, který nám pomůže sestavit certifikovaný systém Onko jógy, ale také na úhradu samotných lekcí. 


Program akce: 

 9:30-12:00
JINGA S AROMATERAPIÍ - Bára Haráčová 

 Zima je obdobím, kdy se organismus choulí do sebe, aby zpracoval vše, co jsme během teplejších ročních období zažili a v sobě uložili, je zároveň obdobím čištění a (od)pouštění starého, aby mohlo být s jarem přijato nové. Jin-jógová praxe je cestou vnitřní emocionální očisty, je praxí, jenž nás vede hluboko dovnitř, k sobě. Během delších výdrží v ásanách cílíme na protažení a očistu hluboko uložených struktur jako jsou klouby či fascie, a to vše s bohatým využitím jógových pomůcek, díky nimž je jin jóga vhodná také pro velmi “zkrácené” osoby. V průběhu 2,5 hodinové praxe se zaměříme na hlavní energetické dráhy vnitřních orgánů dle konceptu Pěti elementů pocházejícího z Tradiční čínské medicíny a projdeme laskavě a s respektem celé tělo. Nedílnou součástí lekce bude pránajáma či řízená relaxace, to vše za doprovodu krásné hudby a aromaterapie. 


 12:00 - 13.30
OBĚD 


 13:30 - 15:00
NEVNÍ DNO - Jana Koko 

Jemná a laskavá meditace k pánevnímu dnu:
Pánevní dno ženy skrývá spoustu překrásných a drahocenných darů. Tyto dary mají pro ženu a její život fyzický, emocionální, energetický a zároveň velice duchovní rozměr. Nacházejí se v něm témata jako sebeláska, sebepřijetí, sebeúcta. Dále se zde nachází náš domov, kořeny, kreativita atd.
Vlastně můžeme říci, že jaký máme vztah samy ke své pánevní oblasti, ke svému lůnu, takový vztah máme i samy k sobě a ke všemu kolem nás.
Ve vedené meditaci Vás pozvu na návštěvu Vašeho pánevního dna. Každá z Vás si tam zažije své osobní dobrodružství a třeba se Vám dostane i nějakého podnětu pro Váš život, pro Vaši pánev, pro nějakou malou změnu, která okoření Váš život….
Necháme energii plynout a působit a ono se samo něco objeví. 


 15.15 - 16.45
ZTRÁTY A NÁLEZY - Petra Plutnarová 

(Jógová a somatická terapie pro zpracování a uvolňování stresu a traumatu) 

 O tom, co je pro nás samotné trauma, nerozhoduje společnost nebo naše nejbližší okolí, ale samo naše tělo. Všechny naše emoce zapisuje do tkání, často aby zážitek mohlo i vytěsnit z mysli a umožnit nám tak přežít či dále fungovat. Podle těchto zápisů a z nich vytvořených vzorců poté podvědomě člověk reaguje na všechny další životní situace, i když již důvod traumatické situace pominul. Často zamrznutí energie způsobuje další symptomy, které nám znepříjemňují život po traumatu.
Lekce je zaměřená na somatickou práci s tkáněmi, rozproudění energie v organismu a následné postupné bezpečné uvolňování uložených emocí z našeho těla, řízenou relaxaci pro dokončení procesu a nastolení regenerace. Součástí bude vědomá práce s dechem, pohybem, statikou, vlastním dotekem, zvukem, práce s myslí. Účastníci zakusí i techniky uzemňujícího charakteru, které jsou pro osoby, které prošly traumatem nebo procházejí permanentním stresem, velmi cenné v krizových či stresujících situacích. Lekce bude vedená citlivě a s ohledem na ty, kteří trauma či stres prožili (vědomě či nevědomě), bude však zajímavá i pro lektory nebo zájemce o téma traumatu a práce s fasciemi. Je také velmi užitečná jako prevence. 


 17.15-18.45
HUDEBNÍ LÁZEŇ - Martina Jelicic 

Závěr charitativního dne patří Hudební lázni pod vedením Martiny Jelicic. Je známo, že zvuk má hluboce léčivý potenciál. Hudební lázeň nás odvede daleko od starostí a povinností, pomůže navodit stav relaxace, regenerace, vypnout mysl a odplavit následky běžných i neběžných stresových zážitků. Společně se vnoříme do svého nitra a užijeme si benefity hudební lázně na tělo i duši. 


Místo konání: Studio Yogame

Rezervace: nadacnilekce@email.cz

Cena: 1500 Kč 

Platba na transparentní účet Karma Srdcem:
115-4186370277/0100 


Using Format