31.03.2018 JAK ZAČÍT S MEDITACÍ

Pouze ve chvílích, kdy se ztišíme, můžeme
zaslechnout náš vnitřní hlas. Tam někde uvnitř vzadu už dávno víme, co je pro
nás dobré. Meditace a mantrajóga jsou dva různé způsoby, jak na chvíli zastavit
své myšlenky, vandrování z minulosti do budoucnosti, nejrychlejší cesta k
našemu srdci a oddání se vyššímu vedení. Jsou také způsobem, jak se nenechat
ovládat vnějšími okolnostmi, jak zvýšit svou energii, soustředění, nastartovat
samoléčivé schopnosti organismu, a budovat postoj pozorovatele, který nám
pomáhá řešit každodenní situace. Mantrajóga je nejspolehlivějším způsobem, jak
otevřít naše srdce a podpořit důvěru v život. Pravidelná meditační praxe a
zpěv/recitace manter mají moc vám od základu změnit život. Čeká nás povídání o
tom, co je to meditace, k čemu je nám dobrá, jak s meditací začít. Vše si
nejprve vysvětlíme a poté budete provedeni základní meditací vsedě a meditací v
chůzi. V druhé části si vysvětlíme co je to mantra, jaký je význam mantry OM a
jejích slabik, jaké mají jednotlivé slabiky a různé způsoby recitace mantry OM
účinky na náš organismus. Ukážeme si, jak při recitaci manter používat málu
(recitační korále), jak zahájit svou praxi s málou, co je to záměr, proč se
mála nejčastěji recituje 108x a jak s málou pracovat. Vysvětlíme si význam a
intonaci některých nejčastějších a nejsilnějších manter. Čeká nás 108x OM.
Pokud budete chtít, budete si moci málu i zakoupit.

Kontraindikace: Aktuální
bakteriální či virová infekce, panická ataka, schizofrenie, mentální poruchy,
hraniční poruchy, epilepsie.

Program:

10:00 – 10:45 Jógová praxe.

10:45 – 11:15 Teorie radžajógy. Kam v systému
jógy se řadí meditace.

11:15 – 11:45 Meditace v sedu

11:45 – 12:15 Pauza

12:15 – 12:45 Meditace
v chůzi

 12:45 – 13:15 Co je to mantra a
mantrajóga. Jak s mantrou pracovat. Mantra Om. Teorie. 13:15  – 14:00 Mantra. Praxe. 


Kdy: 31.03.2018

Místo konání a rezervace přes webový rezervační systém: Jógovna

Cena: 690 Kč

Using Format