27.10.2018 JAK ZAČÍT S MEDITACÍ

Pouze ve chvílích, kdy se ztišíme, můžeme
zaslechnout náš vnitřní hlas. Tam někde uvnitř vzadu už dávno víme, co je pro
nás dobré. Meditace a mantrajóga jsou dva různé způsoby, jak na chvíli zastavit
své myšlenky, vandrování z minulosti do budoucnosti, nejrychlejší cesta k
našemu srdci a oddání se vyššímu vedení. Jsou také způsobem, jak se nenechat
ovládat vnějšími okolnostmi, jak zvýšit svou energii, soustředění, nastartovat
samoléčivé schopnosti organismu, a budovat postoj pozorovatele, který nám
pomáhá řešit každodenní situace. Mantrajóga je nejspolehlivějším způsobem, jak
otevřít naše srdce a podpořit důvěru v život. Pravidelná meditační praxe a
zpěv/recitace manter mají moc vám od základu změnit život. 

Čeká nás povídání o
tom, co je to meditace, k čemu je nám dobrá, jak s meditací začít. Vše si
nejprve vysvětlíme a poté budete provedeni základní meditací vsedě a meditací v
chůzi. 

V druhé části si vysvětlíme co je to mantra, jaký je význam mantry OM a
jejích slabik, jaké mají jednotlivé slabiky a různé způsoby recitace mantry OM
účinky na náš organismus. Ukážeme si, jak při recitaci manter používat málu
(recitační korále), jak zahájit svou praxi s málou, co je to záměr, proč se
mála nejčastěji recituje 108x a jak s málou pracovat. Vysvětlíme si význam a
intonaci některých nejčastějších a nejsilnějších manter. Čeká nás 108x OM.
Pokud budete chtít, budete si moci málu i zakoupit.

Kontraindikace: Aktuální bakteriální či virová infekce, panická ataka,
schizofrenie, mentální poruchy, hraniční poruchy, epilepsie.

Program:

11:10-11:55 Jógová praxe.

11:55-12:25 Teorie radžajógy. Kam v systému jógy se řadí meditace.

12:25-12:45 Meditace v sedu

12:45-13:10 Pauza

13:10-13:30 Meditace v chůzi

13:30-13:45 Co je to mantra a mantrajóga. Jak s mantrou
pracovat. Mantra Om. Teorie.

13:45-14:10
Mantra. Praxe.


Kdy: 27.10.2018

Kde: Karma Yoga,
Praha 2.

Using Format