WORKSHOP: STRES A TRAUMA JAKO POTENCIÁL TRANSFORMACE

 Spojení těla a duše je fascinující. Naše tělo reaguje na vše, co prožíváme. Všechny zážitky, prožitky a zkušenosti se ukládají do našich tkání v těle. Z toho pohledu je důležité, jaký si neseme životní příběh, jakým situacím se vystavujeme, jaká je odolnost naší nervové soustavy, a čím se obklopujeme, jaké myšlenky si umožňujeme. Naše emoce a prožitky se ukládají tak hluboko, že naše mysl o nich často nemá ponětí a tak zcela je uvolnit přes mysl není možné. Nahromaděné napětí a prožitky je ale možné uvolnit skrze hlubokou a niternou praxi práci s tělem. Otevřeme si cestu k intenzívní i jemné práci s tkáněmi, které skrze jemnou síť propojují celé naše tělo a jsou tak přímým poslem našich instinktivních reakcí. Skrze ně se naučíme zpětně ovlivňovat nervovou soustavou a nahromaděné napětí uvolnit. Upřeme svou pozornost na práci s hluboko uloženým svalem duše, psoatem, který velmi citlivě reaguje na jakékoli signály ohrožení či uvolnění. 


Program: 

- Prevence a odbourávání stresu a napětí. Jak a proč stres vzniká, k čemu slouží, jak s ním pracovat a jak jej propustit. 

 - Trauma senzitivní jóga 

- Teorie traumatu. Příčiny a podmínky vzniku, prevence vzniku traumatu, jak již vzniklé trauma zpracovat a proč to vůbec dělat. Důsledky nezpracovaného traumatu na naše zdraví a životy. Potenciál transformace ukrytý v traumatu. 

- Somatická práce s tělem, aneb jak se náročné životní situace mohou stát nástrojem ke změně úhlu pohledu 


 PS: Nezapomeňte si s sebou vzít pohodlné oblečení na jógu, součástí workshopu bude i ásanová praxe.


Lektorka: Petra Plutnarová 

 Petra se věnuje jógové terapii, vinjása józe, jin józe, meditaci, somatické práci s tělem a traumatem, a vede specializované workshopy v oblasti pánevního dna, zdravé páteře, obrácených pozic, meditace a další. Za jógou jezdí po světě, studovala v ášramech v Indii, na Bali i na Srí Lance. Je i terapeutkou reiki. Je vášnivou tanečnicí a cestovatelkou. Více o ní se dočtete na www.yoguimuse.com.

Using Format