JAK ZAČÍT S MEDITACÍ/MEDITACE I

 Pouze ve chvílích, kdy se ztišíme, můžeme zaslechnout náš vnitřní hlas. Tam někde uvnitř vzadu už dávno víme, co je pro nás dobré. Meditace a mantrajóga jsou dva různé způsoby, jak na chvíli zastavit své myšlenky, vandrování z minulosti do budoucnosti, nejrychlejší cesta k našemu srdci a oddání se vyššímu vedení. Jsou také způsobem, jak se nenechat ovládat vnějšími okolnostmi, jak zvýšit svou energii, soustředění, nastartovat samoléčivé schopnosti organismu, a budovat postoj pozorovatele, který nám pomáhá řešit každodenní situace. 

 Mantrajóga je nejspolehlivějším způsobem, jak otevřít naše srdce a podpořit důvěru v život. Pravidelná meditační praxe a zpěv/recitace manter mají moc vám od základu změnit život. 

 Čeká nás povídání o tom, co je to meditace, k čemu je nám dobrá, jak s meditací začít. Vše bude vysvětleno a účastníci budou provedeni základní meditací vsedě a meditací v chůzi. 

 V druhé části se dozvíme, co je to mantra, jaký je význam mantry OM a jejích slabik, jaké mají jednotlivé slabiky a různé způsoby recitace mantry OM účinky na náš organismus. Ukážeme si, jak při recitaci manter používat málu (recitační korále), jak zahájit svou praxi s málou, co je to záměr, proč se mála nejčastěji recituje 108x a jak s málou pracovat. Vysvětlíme si význam a intonaci některých nejčastějších a nejsilnějších manter. Čeká nás 108x OM. 

 Kontraindikace: Aktuální bakteriální či virová infekce, panická ataka, schizofrenie, mentální poruchy, hraniční poruchy, epilepsie. 

 Program: 

 - Jógová praxe (rozcvičení) 

 - Teorie radžajógy. 

Meditace v systému radžajógy. 

 - Meditace v sedu 

 - Meditace v chůzi 

 - Mantra a mantrajóga. Jak s mantrou pracovat. Mantra Om. Teorie. 

 - Mantra. Praxe.

Using Format